Wrzesnia

1 obrazek
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
50 obrazek
24 obrazek
106 obrazek
101 obrazek
108 obrazek
31 obrazek
105 obrazek
107 obrazek
95 obrazek
96 obrazek
94 obrazek
97 obrazek
99 obrazek
100 obrazek
104 obrazek
102 obrazek
103 obrazek
2 obrazek
3 obrazek
4 obrazek
5 obrazek
Świadczenia rodzinne
Dodano: 27-05-2016 | Jakub Goc

Świadczenia rodzinne od 1 stycznia 2007 r. realizuje Sekcja Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Słowackiego 39, tel. 61 640-40-80.

Rodzaje udzielanych świadczeń

I. Świadczenia rodzinne:
1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego:
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania;

2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;
3) świadczenia opiekuńcze:
- zasiłek pielęgnacyjny,
- świadczenie pielęgnacyjne.
- specjalny zasiłek opiekuńczy

II. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego
realizuje Sekcja Funduszu Alimentacyjnego

Jest świadczeniem wypłacanym na poczet należnego świadczenia alimentacyjnego, ustalonego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja jest bezskuteczna.

III. Świadczenia wychowawcze (500+)
realizuje Sekcja Świadczeń Wychowawczych.

 

Bliższe informacje o ww. świadczeniach można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mps.gov.pl

 

Informacje ze szczegółowym opisem poszczególnych świadczeń, zasadami ich przyznawania oraz wzorami druków będą mogli Państwo znaleźć w najbliższym czasie na uaktualnionej stronie www.opswrzesnia.pl

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ