Wrzesnia

1 obrazek
23 obrazek
Świadczenia rodzinne
Dodano: 27-05-2016 | Jakub Goc

Świadczenia rodzinne od 1 stycznia 2007 r. realizuje Sekcja Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Słowackiego 39, tel. 61 640-40-80.

Rodzaje udzielanych świadczeń

I. Świadczenia rodzinne:
1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego:
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania;

2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;
3) świadczenia opiekuńcze:
- zasiłek pielęgnacyjny,
- świadczenie pielęgnacyjne.
- specjalny zasiłek opiekuńczy

II. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego
realizuje Sekcja Funduszu Alimentacyjnego

Jest świadczeniem wypłacanym na poczet należnego świadczenia alimentacyjnego, ustalonego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja jest bezskuteczna.

III. Świadczenia wychowawcze (500+)
realizuje Sekcja Świadczeń Wychowawczych.

 

Bliższe informacje o ww. świadczeniach można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mps.gov.pl

 

Informacje ze szczegółowym opisem poszczególnych świadczeń, zasadami ich przyznawania oraz wzorami druków będą mogli Państwo znaleźć w najbliższym czasie na uaktualnionej stronie www.opswrzesnia.pl

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ