Wrzesnia

1 obrazek
29 obrazek
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 marca 2020 r.
Dodano: 11-03-2020 | Jakub Goc

Ogłoszenie

Burmistrza Miasta i Gminy Września

z dnia 10 marca 2020 r.


w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Września ogłasza, co następuje:

I. Z zasobu nieruchomości Gminy Września przeznacza się do dzierżawy na czas określony w trybie przetargu ustnego ograniczonego część nieruchomości, stanowiącej część działki gruntu o nr geodezyjnym 1369, zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00027599/4, położonej we Wrześni przy ulicy Rynek, niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę obiektami handlowymi tymczasowymi: prowadzenie działalności gastronomicznej – dwa „ogródki sezonowe” oznaczone numeramiem „1
3każdy o powierzchni ca 81 m2 - zgodnie z mapą stanowiącą załącznik do ogłoszenia.

Dzierżawa dotyczy lat 2020, 2021 i 2022 z zastrzeżeniem możliwości funkcjonowania „ogródka sezonowego” wyłącznie przez okres 4 miesięcy w danym roku kalendarzowym.

Ogródek nr 1, nr 3 - każdy o powierzchni ca 81 m2 :

 - cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosić będzie 648,00 zł + obowiązująca wysokość stawki podatku VAT. Czynsz płatny za okres 4 miesięcy w danym roku kalendarzowym - w ratach miesięcznych,

- czynsz dzierżawny płatny : w pierwszym roku obowiązywania umowy dzierżawy - pierwsza rata płatna w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy dzierżawnej, kolejne do 10 dnia każdego miesiąca.

-czynsz dzierżawny może być aktualizowany raz do roku zgodnie ze wskaźnikiem inflacji publikowanym przez Główny Urząd Statystyczny.

II. Ogłoszenie podlega publikacji na elektronicznej tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni oraz na stronie internetowej tut. urzędu (www.wrzesnia.pl) w okresie od: 11.03.2020 r. do 31.03.2020 r. (21 dni).

 

Załączniki:
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ