Wrzesnia

1 obrazek
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
50 obrazek
16 obrazek
Gmina Września pozyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych
Dodano: 10-10-2019 | Jakub Goc

 

Gmina Września pozyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych

 

Burmistrz Miasta i Gminy Września dnia 3 października 2019 roku przy kontrasygnacie Pani Jolanty Kościańskiej, Skarbnika Miasta i Gminy Września podpisał w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy we Wrześni z Wojewodą Wielkopolskim umowę o dofinansowanie na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy Wrześni wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Przedmiotowa inwestycja realizowana jest z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Na realizację ww. zadania inwestycyjnego Gmina Września otrzymała dofinansowanie w wysokości 24 157 185,00 zł. Całkowity koszt oszacowany jest na kwotę 56 736 982,49 zł.

 

Przedmiotowa inwestycja obejmuje:

- budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Strzykały i Słowackiego we Wrześni,

- przebudowę odcinka ulicy Słowackiego we Wrześni,

- budowę ronda w ciągu DK Nr 92 wraz z wylotami,

- budowę odcinka obwodnicy od ronda na DK 92 do wiaduktu w Gutowie Małym,

- budowę wiaduktów w Gutowie Małym,

- budowę dwóch rond wraz z łącznikiem i wylotami,

- budowę drogi gminnej – łącznik z ulicą Łokietka we Wrześni.

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ