Wrzesnia

1 obrazek
26 obrazek
106 obrazek
101 obrazek
108 obrazek
31 obrazek
105 obrazek
107 obrazek
95 obrazek
96 obrazek
94 obrazek
97 obrazek
99 obrazek
100 obrazek
104 obrazek
102 obrazek
103 obrazek
2 obrazek
3 obrazek
4 obrazek
5 obrazek
ODPADY - NOWE OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE DLA PODMIOTÓW ZBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE
Dodano: 25-01-2019 | Paulina Benc

W związku z wprowadzonymi w 2018 roku zmianami w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informujemy, że podmioty prowadzące na terenie miasta i gminy Września działalność w zakresie zbierania odpadów komunalnych, stanowiącychfrakcje odpadów komunalnych: PAPIERMETALETWORZYWA SZTUCZNE, SZKŁO są obowiązane do sporządzania rocznych sprawozdań.

Sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy (2018) należy przekazać Burmistrzowi Miasta i Gminy Września w terminie do 31 stycznia 2019 r..

Aktualny wzór sprawozdania dostępny jest w załączniku nr 3 do RozporządzeniaMinistra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001627/O/D20181627.pdf

 

Podstawa prawna:

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ