Wrzesnia

1 obrazek
30 obrazek
ODPADY - NOWE OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE DLA PODMIOTÓW ZBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE
Dodano: 25-01-2019 | Paulina Benc

W związku z wprowadzonymi w 2018 roku zmianami w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informujemy, że podmioty prowadzące na terenie miasta i gminy Września działalność w zakresie zbierania odpadów komunalnych, stanowiącychfrakcje odpadów komunalnych: PAPIERMETALETWORZYWA SZTUCZNE, SZKŁO są obowiązane do sporządzania rocznych sprawozdań.

Sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy (2018) należy przekazać Burmistrzowi Miasta i Gminy Września w terminie do 31 stycznia 2019 r..

Aktualny wzór sprawozdania dostępny jest w załączniku nr 3 do RozporządzeniaMinistra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001627/O/D20181627.pdf

 

Podstawa prawna:

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ