Wrzesnia

1 obrazek
30 obrazek
Mobilność niskoemisyjna
Dodano: 25-05-2018 | Jakub Goc

W ramach projektu pn.: „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” zakupiony został autobus elektryczny. Realizacja przedsięwzięcia ukierunkowana została na zmniejszenie emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska poprzez kompleksową realizację działań związanych z odciążeniem układu komunikacyjnego w centralnej części miasta od ruchu samochodowego. Nastąpiło to między innymi poprzez uruchomienie bezpłatnej zbiorowej komunikacji publicznej na terenie miasta, realizowanej dzięki zakupionemu w ramach projektu autobusowi elektrycznemu, który nie emituje zanieczyszczeń.

Projekt realizuje cele strategii „Europa 2020” w ramach celu tematycznego 04 „Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach” oraz priorytet 4e: „Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich obszarów rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu”. Projekt przyczyni się do zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko, wpisując się w cel Zrównoważony Transport Odnowionej Strategii UE dotyczącej trwałego rozwoju, w szczególności w punkty dotyczące zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz przejścia na przyjazne środowisku środki transportu.

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ