Wrzesnia

1 obrazek
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
50 obrazek
27 obrazek
Gmina Września pozyskała dotację na rewaloryzację parku w Gutowie Małym.
Dodano: 16-11-2017 | Jakub Goc

Gmina Września pozyskała dotację
na rewaloryzację parku w Gutowie Małym. 
Przedsięwzięcie pn. „ Przyrodnicza rewaloryzacja parku wpisanego do rejestru zabytków w Gutowie Małym” dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu. Całkowity koszt przedsięwzięcia szacowany jest na kwotę 11 136,00 zł, z czego Fundusz udzielił dotacji w kwocie 10 000,00 zł.
Ze względu na nawałnicę jaka miała miejsce 11 sierpnia 2017 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu udzielił Gminie Września dodatkowej dotacji w kwocie 33 359,00 zł. Łączna wartość dofinansowania na to zadanie wynosi 43 359,00 zł. 
Cel przedsięwzięcia: 
Głównym celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie parku oraz usunięcie złomów i wywrotów z jego terenu. Wykonanie wszystkich zaplanowanych prac pozwoli zachować park w dobrym stanie, ale również wpłynie korzystnie na warunki ekologiczne tej miejscowości. 
Zakres przedsięwzięcia: 
Realizacja przedsięwzięcia obejmuje głównie wycinkę obumarłych drzew, zabezpieczenie drzew przed szkodnikami oraz zakup budek lęgowych, a także usunięcie złomów i wywrotów. 
Realizacja inwestycji potrwa do końca listopada 2017 roku. 
Link do strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: www.wfosgw.poznan.pl 

Gmina Września pozyskała dotacjęna rewaloryzację parku w Gutowie Małym.

Przedsięwzięcie pn. „ Przyrodnicza rewaloryzacja parku wpisanego do rejestru zabytków w Gutowie Małym” dofinansowano ze środkówWojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Całkowity koszt przedsięwzięcia szacowany jest na kwotę 11 136,00 zł, z czego Fundusz udzielił dotacji w kwocie 10 000,00 zł.
Ze względu na nawałnicę jaka miała miejsce 11 sierpnia 2017 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu udzielił Gminie Września dodatkowej dotacji w kwocie 33 359,00 zł.
Łączna wartość dofinansowania na to zadanie wynosi 43 359,00 zł.

Cel przedsięwzięcia: Głównym celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie parku oraz usunięcie złomów i wywrotów z jego terenu. Wykonanie wszystkich zaplanowanych prac pozwoli zachować park w dobrym stanie, ale również wpłynie korzystnie na warunki ekologiczne tej miejscowości.

Zakres przedsięwzięcia: Realizacja przedsięwzięcia obejmuje głównie wycinkę obumarłych drzew, zabezpieczenie drzew przed szkodnikami oraz zakup budek lęgowych, a także usunięcie złomów i wywrotów. Realizacja inwestycji potrwa do końca listopada 2017 roku.


Link do strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: www.wfosgw.poznan.pl 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ