Wrzesnia

1 obrazek
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
50 obrazek
22 obrazek
106 obrazek
101 obrazek
108 obrazek
31 obrazek
105 obrazek
107 obrazek
95 obrazek
96 obrazek
94 obrazek
97 obrazek
99 obrazek
100 obrazek
104 obrazek
102 obrazek
103 obrazek
2 obrazek
3 obrazek
4 obrazek
5 obrazek
Gmina Września pozyskała dotację na rewaloryzację parku w Gutowie Małym.
Dodano: 16-11-2017 | Jakub Goc

Gmina Września pozyskała dotację
na rewaloryzację parku w Gutowie Małym. 
Przedsięwzięcie pn. „ Przyrodnicza rewaloryzacja parku wpisanego do rejestru zabytków w Gutowie Małym” dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu. Całkowity koszt przedsięwzięcia szacowany jest na kwotę 11 136,00 zł, z czego Fundusz udzielił dotacji w kwocie 10 000,00 zł.
Ze względu na nawałnicę jaka miała miejsce 11 sierpnia 2017 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu udzielił Gminie Września dodatkowej dotacji w kwocie 33 359,00 zł. Łączna wartość dofinansowania na to zadanie wynosi 43 359,00 zł. 
Cel przedsięwzięcia: 
Głównym celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie parku oraz usunięcie złomów i wywrotów z jego terenu. Wykonanie wszystkich zaplanowanych prac pozwoli zachować park w dobrym stanie, ale również wpłynie korzystnie na warunki ekologiczne tej miejscowości. 
Zakres przedsięwzięcia: 
Realizacja przedsięwzięcia obejmuje głównie wycinkę obumarłych drzew, zabezpieczenie drzew przed szkodnikami oraz zakup budek lęgowych, a także usunięcie złomów i wywrotów. 
Realizacja inwestycji potrwa do końca listopada 2017 roku. 
Link do strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: www.wfosgw.poznan.pl 

Gmina Września pozyskała dotacjęna rewaloryzację parku w Gutowie Małym.

Przedsięwzięcie pn. „ Przyrodnicza rewaloryzacja parku wpisanego do rejestru zabytków w Gutowie Małym” dofinansowano ze środkówWojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Całkowity koszt przedsięwzięcia szacowany jest na kwotę 11 136,00 zł, z czego Fundusz udzielił dotacji w kwocie 10 000,00 zł.
Ze względu na nawałnicę jaka miała miejsce 11 sierpnia 2017 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu udzielił Gminie Września dodatkowej dotacji w kwocie 33 359,00 zł.
Łączna wartość dofinansowania na to zadanie wynosi 43 359,00 zł.

Cel przedsięwzięcia: Głównym celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie parku oraz usunięcie złomów i wywrotów z jego terenu. Wykonanie wszystkich zaplanowanych prac pozwoli zachować park w dobrym stanie, ale również wpłynie korzystnie na warunki ekologiczne tej miejscowości.

Zakres przedsięwzięcia: Realizacja przedsięwzięcia obejmuje głównie wycinkę obumarłych drzew, zabezpieczenie drzew przed szkodnikami oraz zakup budek lęgowych, a także usunięcie złomów i wywrotów. Realizacja inwestycji potrwa do końca listopada 2017 roku.


Link do strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: www.wfosgw.poznan.pl 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ