Wrzesnia

1 obrazek
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
50 obrazek
27 obrazek
Gmina Września pozyskała dofinansowanie w ramach podniesienia wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli
Dodano: 11-06-2019 | Jakub Goc

 

Gmina Września pozyskała dofinansowanie w ramach podniesienia wiedzy uczniów
i kompetencji nauczycieli 
Burmistrz Miasta i Gminy Września 6 czerwca 2017 roku podpisał umowę o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 8 „Edukacja”, Działania 8.1. „Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałania 8.1.2. „Kształcenie ogólne – projekty konkursowe” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Na realizację przedsięwzięcia pn.: „Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli – wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP nr 1 we Wrześni” Gmina Września otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 171 569,23 zł. oraz ze środków dotacji celowej w kwocie 20 184,62 zł.
Całkowity koszt przedsięwzięcia szacowany jest na kwotę 201 846,16 zł. 
Cel i zakres projektu: 
Głównym celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w celu wyrównania szans i zmniejszenia dysproporcji w procesie kształcenia, a także zwiększenie nacisku na rozwijanie wiedzy i kompetencji kluczowych uczniów szczególnie uzdolnionych oraz podniesienie kompetencji pedagogów Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni. 
Zakres projektu: 
W ramach pozyskiwanych środków zrealizowane zostaną następujące działania:
- podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej z zakresu stosowania specjalistycznych metod edukacyjnych (dla 5 nauczycieli);
- doposażenie sal szkolnych w sprzęt dydaktyczny wykorzystywany m. in. do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi;
- dodatkowe zajęcia dydaktyczne dla grupy 70 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz 50 uczniów szczególnie uzdolnionych.
Gmina Września realizację projektu rozpocznie we wrześniu 2018 roku. Natomiast zakończenie zaplanowano do końca czerwca 2020 roku.

Gmina Września pozyskała dofinansowanie w ramach podniesienia wiedzy uczniów
i kompetencji nauczycieli 

Burmistrz Miasta i Gminy Września 6 czerwca 2017 roku podpisał umowę o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 8 „Edukacja”, Działania 8.1. „Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałania 8.1.2. „Kształcenie ogólne – projekty konkursowe” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Na realizację przedsięwzięcia pn.: „Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli – wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP nr 1 we Wrześni” Gmina Września otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 171 569,23 zł. oraz ze środków dotacji celowej w kwocie 20 184,62 zł.

Całkowity koszt przedsięwzięcia szacowany jest na kwotę 201 846,16 zł. Cel i zakres projektu: Głównym celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w celu wyrównania szans i zmniejszenia dysproporcji w procesie kształcenia, a także zwiększenie nacisku na rozwijanie wiedzy i kompetencji kluczowych uczniów szczególnie uzdolnionych oraz podniesienie kompetencji pedagogów Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni. 

Zakres projektu: W ramach pozyskiwanych środków zrealizowane zostaną następujące działania:- podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej z zakresu stosowania specjalistycznych metod edukacyjnych (dla 5 nauczycieli);- doposażenie sal szkolnych w sprzęt dydaktyczny wykorzystywany m. in. do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi;- dodatkowe zajęcia dydaktyczne dla grupy 70 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz 50 uczniów szczególnie uzdolnionych.Gmina Września realizację projektu rozpocznie we wrześniu 2018 roku. Natomiast zakończenie zaplanowano do końca czerwca 2020 roku.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ