Wrzesnia

1 obrazek
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
50 obrazek
23 obrazek
Gmina Września zbuduje centra przesiadkowe
Dodano: 17-03-2017 | Jakub Goc

Gmina Września zbuduje centra przesiadkowe

2 lutego 2017 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Leszek Wojtasiak podpisał z Burmistrzem Miasta i Gminy Września Tomaszem Kałużnym umowę o dofinansowanie w ramach „Inwestycji w obszarze transportu miejskiego”.
Projekt pn. „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” otrzyma dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 17.432.913,00 zł.
Całkowity koszt przedsięwzięcia szacowany jest na kwotę 21.215.889,80 zł.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Września oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez zwiększenie atrakcyjności i poprawę funkcjonalności czystego, bezpiecznego i efektywnego transportu publicznego oraz niezmotoryzowanego transportu indywidualnego.

Do celów szczegółowych projektu należy zaliczyć m.im.:

  • skomunikowanie centrum miasta, dworca PKP i PKS poprzez budowę dróg gminnych, ciągu pieszo-jezdnego oraz ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych,

  • zwiększenie dostępności regionalnej do ośrodków pracy, nauki i kultury

  • zwiększenie integracji transportu samochodowego, kolejowego, autobusowego i rowerowego,

  • zwiększenie wykorzystania rowerów w transporcie miejskim poprzez budowę odpowiedniej infrastruktury,

  • poprawę dostępności centrum miasta poprzez budowę mostu oraz dwóch kładek pieszo - rowerowych na rzece Wrześnica,

  • zmniejszenie emisji CO2 i innych zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i mieszkańców poprzez zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego,

Zakres projektu i planowane efekty:
W ramach projektu utworzone zostaną zintegrowane centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą w bezpośrednim pobliżu dworca PKP oraz przy ul. Szosa Witkowska.

Inwestycja obejmie m.in.:

- budowę bezpłatnego centrum przesiadkowego z 90 miejscami postojowymi przy dworcu PKP wyposażonego w system zliczania pojazdów oraz zadaszonego obiektu dla parkowania 22 rowerów,
- budowę nowych dróg gminnych o łącznej długości ok. 750 m, łączących dworzec PKP, dworzec PKS oraz centrum Wrześni wraz z chodnikami, ścieżkami rowerowymi, oświetleniem, ciągami pieszo – rowerowymi oraz miejscami postojowymi dla 140 pojazdów,
- przebudowę ul. Rzecznej poprzez powstanie 3 nowych punktów świetlnych oraz przebudowę ul. Wrzosowej w zakresie wymiany oświetlenia na 22 nowe punkty świetlne,
- powstanie ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż rzeki Wrześnica,
-  połączenie wrzesińskiego rynku z galerią handlową oraz dworcami PKP i PKS poprzez budowę mostu na Wrześnicy i dwóch kładek pieszo – rowerowych,
- budowę  bezpłatnego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska na 148 miejsc postojowych wraz z przebudową i rozbudową drogi dojazdowej, dojścia pieszego do chodnika oraz wybudowaniem zatoki autobusowej i montażem oświetlenia,  
- zakup autobusu elektrycznego.

Realizacja inwestycji zostanie wykonana do końca 2017 roku. W rezultacie Września wzbogaci się o ponad 370 miejsc postojowych, ścieżki rowerowe, promenadę nad Wrześnicą, kładki i most, które połączą wrzesiński rynek z galerią handlową oraz dworcami PKP i PKS.   

 


PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ