Wrzesnia

1 obrazek
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
50 obrazek
24 obrazek
106 obrazek
101 obrazek
108 obrazek
31 obrazek
105 obrazek
107 obrazek
95 obrazek
96 obrazek
94 obrazek
97 obrazek
99 obrazek
100 obrazek
104 obrazek
102 obrazek
103 obrazek
2 obrazek
3 obrazek
4 obrazek
5 obrazek
Gmina Września zbuduje centra przesiadkowe
Dodano: 17-03-2017 | Jakub Goc

Gmina Września zbuduje centra przesiadkowe

2 lutego 2017 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Leszek Wojtasiak podpisał z Burmistrzem Miasta i Gminy Września Tomaszem Kałużnym umowę o dofinansowanie w ramach „Inwestycji w obszarze transportu miejskiego”.
Projekt pn. „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” otrzyma dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 17.432.913,00 zł.
Całkowity koszt przedsięwzięcia szacowany jest na kwotę 21.215.889,80 zł.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Września oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez zwiększenie atrakcyjności i poprawę funkcjonalności czystego, bezpiecznego i efektywnego transportu publicznego oraz niezmotoryzowanego transportu indywidualnego.

Do celów szczegółowych projektu należy zaliczyć m.im.:

  • skomunikowanie centrum miasta, dworca PKP i PKS poprzez budowę dróg gminnych, ciągu pieszo-jezdnego oraz ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych,

  • zwiększenie dostępności regionalnej do ośrodków pracy, nauki i kultury

  • zwiększenie integracji transportu samochodowego, kolejowego, autobusowego i rowerowego,

  • zwiększenie wykorzystania rowerów w transporcie miejskim poprzez budowę odpowiedniej infrastruktury,

  • poprawę dostępności centrum miasta poprzez budowę mostu oraz dwóch kładek pieszo - rowerowych na rzece Wrześnica,

  • zmniejszenie emisji CO2 i innych zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i mieszkańców poprzez zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego,

Zakres projektu i planowane efekty:
W ramach projektu utworzone zostaną zintegrowane centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą w bezpośrednim pobliżu dworca PKP oraz przy ul. Szosa Witkowska.

Inwestycja obejmie m.in.:

- budowę bezpłatnego centrum przesiadkowego z 90 miejscami postojowymi przy dworcu PKP wyposażonego w system zliczania pojazdów oraz zadaszonego obiektu dla parkowania 22 rowerów,
- budowę nowych dróg gminnych o łącznej długości ok. 750 m, łączących dworzec PKP, dworzec PKS oraz centrum Wrześni wraz z chodnikami, ścieżkami rowerowymi, oświetleniem, ciągami pieszo – rowerowymi oraz miejscami postojowymi dla 140 pojazdów,
- przebudowę ul. Rzecznej poprzez powstanie 3 nowych punktów świetlnych oraz przebudowę ul. Wrzosowej w zakresie wymiany oświetlenia na 22 nowe punkty świetlne,
- powstanie ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż rzeki Wrześnica,
-  połączenie wrzesińskiego rynku z galerią handlową oraz dworcami PKP i PKS poprzez budowę mostu na Wrześnicy i dwóch kładek pieszo – rowerowych,
- budowę  bezpłatnego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska na 148 miejsc postojowych wraz z przebudową i rozbudową drogi dojazdowej, dojścia pieszego do chodnika oraz wybudowaniem zatoki autobusowej i montażem oświetlenia,  
- zakup autobusu elektrycznego.

Realizacja inwestycji zostanie wykonana do końca 2017 roku. W rezultacie Września wzbogaci się o ponad 370 miejsc postojowych, ścieżki rowerowe, promenadę nad Wrześnicą, kładki i most, które połączą wrzesiński rynek z galerią handlową oraz dworcami PKP i PKS.   

 


PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ