Wrzesnia

1 obrazek
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
50 obrazek
26 obrazek
,,UPOWSZECHNIANIE OSIĄGNIĘĆ UNII EUROPEJSKIEJ – PRZYSZŁOŚĆ EUROPY”
Dodano: 06-10-2015 | Jakub Goc

,,UPOWSZECHNIANIE OSIĄGNIĘĆ UNII EUROPEJSKIEJ – PRZYSZŁOŚĆ EUROPY”

 

W dniach od 4 do 7 września 2015 roku we Wrześni (województwo Wielkopolskie, powiat wrzesiński) gościła 26 – osobowa delegacja z miasta partnerskiego Garbsen w Niemczech. Wizyta zagranicznych gości związana była z decyzją o przyznaniu dofinansowania dla Gminy Września na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Upowszechnianie osiągnięć Unii Europejskiej – przyszłość Europy”, zgłoszonego w ramach programu ,,Europa dla Obywateli 2014 – 2020”, komponentu II ,,Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie” , działanie 2.1 ,,Partnerstwo miast”.

Program „Europa dla Obywateli”, którego Fundatorem jest Komisja Europejska stanowi wsparcie dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego, władz samorządowych i organizacji eksperckich prowadzących działania promujące aktywne obywatelstwo, organizujących debaty i przedsięwzięcia służące refleksji nad obywatelstwem europejskim i demokracją, wspólnymi wartościami, historią i kulturą.


Oficjalne powitanie gości z Garbsen odbyło się w piątek 4 września, w sali sesyjnej wrzesińskiego Ratusza. Ze strony polskiej obecni byli m.in.: Burmistrz Miasta i Gminy Września, Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Września, Radni Rady Miejskiej, urzędnicy.
Wizyta niemieckiej delegacji przebiegała pod hasłem przewodnim naszego przedsięwzięcia, koncentrując się wokół tematyki związanej z Unią Europejską, procesem integracji państw europejskich zarówno w wymiarze gospodarczym jaki i społeczno – kulturowym. Odwołując się zarówno do kwestii związanych z historią jak i przyszłością Unii Europejskiej, uczestnicy organizowanych spotkań, mogli wymieniać się swoimi spostrzeżeniami oraz doświadczeniami. Poruszane tematy obejmowały spektrum bardzo wielu dziedzin, t.j.: obywatelstwo europejskie, tożsamość europejska, różnorodność kulturowa, solidarność, wzajemna tolerancja, formy partycypacji obywateli w procesach decyzyjnych UE, kryzys gospodarczy, bezrobocie, wykluczenia społeczne czy wyzwania polityki imigracyjnej. Liczne dyskusje, podejmowane na wyżej wymienione tematy, bardzo aktywizowały uczestników spotkań i wpływały pozytywnie na poziom kreatywności i oryginalności formułowanych wniosków. Było to chociażby widoczne podczas wykładu z prelegentem z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt.: ,,Szanse i wyzwania stojące przed Unią Europejską”.

Oczywiście w ramach pobytu, dla delegacji z Garbsen, zostały zorganizowane także wydarzenia o charakterze rozrywkowym: jak choćby wyjazd turystyczny prezentujący walory naszego regionu czy wieczór międzynarodowy przy ognisku z licznymi atrakcjami. Spowodowało to trwalsze zacieśnienia powstałych więzi. Dzięki temu, toczone dyskusje i organizowane spotkania mogły przebiegać w atmosferze twórczych inspiracji oraz wzmocnionego poczucia identyfikacji obywatelskiej w kontekście tożsamości ogólnoeuropejskiej.

Projekt ten, z racji swojego wielowymiarowego charakteru, spowodował podkreślenie znaczenia idei i osiągnięć Unii Europejskiej oraz konieczności przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym. Podsumowując, realizacja przedsięwzięcia pt.: ,,Upowszechnianie osiągnięć Unii Europejskiej – przyszłość Europy” przyczyniła się do podkreślenia roli współpracy międzynarodowej, partnerstwa oraz dalekosiężnego znaczenia podejmowania aktywnego dialogu międzykulturowego.

Szczegółowy przebieg wizyty delegacji z Garbsen dostępny jest w załączniku.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ