Wrzesnia

1 obrazek
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
50 obrazek
26 obrazek
106 obrazek
101 obrazek
108 obrazek
31 obrazek
105 obrazek
107 obrazek
95 obrazek
96 obrazek
94 obrazek
97 obrazek
99 obrazek
100 obrazek
104 obrazek
102 obrazek
103 obrazek
2 obrazek
3 obrazek
4 obrazek
5 obrazek
,,UPOWSZECHNIANIE OSIĄGNIĘĆ UNII EUROPEJSKIEJ – PRZYSZŁOŚĆ EUROPY”
Dodano: 06-10-2015 | Jakub Goc

,,UPOWSZECHNIANIE OSIĄGNIĘĆ UNII EUROPEJSKIEJ – PRZYSZŁOŚĆ EUROPY”

 

W dniach od 4 do 7 września 2015 roku we Wrześni (województwo Wielkopolskie, powiat wrzesiński) gościła 26 – osobowa delegacja z miasta partnerskiego Garbsen w Niemczech. Wizyta zagranicznych gości związana była z decyzją o przyznaniu dofinansowania dla Gminy Września na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Upowszechnianie osiągnięć Unii Europejskiej – przyszłość Europy”, zgłoszonego w ramach programu ,,Europa dla Obywateli 2014 – 2020”, komponentu II ,,Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie” , działanie 2.1 ,,Partnerstwo miast”.

Program „Europa dla Obywateli”, którego Fundatorem jest Komisja Europejska stanowi wsparcie dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego, władz samorządowych i organizacji eksperckich prowadzących działania promujące aktywne obywatelstwo, organizujących debaty i przedsięwzięcia służące refleksji nad obywatelstwem europejskim i demokracją, wspólnymi wartościami, historią i kulturą.


Oficjalne powitanie gości z Garbsen odbyło się w piątek 4 września, w sali sesyjnej wrzesińskiego Ratusza. Ze strony polskiej obecni byli m.in.: Burmistrz Miasta i Gminy Września, Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Września, Radni Rady Miejskiej, urzędnicy.
Wizyta niemieckiej delegacji przebiegała pod hasłem przewodnim naszego przedsięwzięcia, koncentrując się wokół tematyki związanej z Unią Europejską, procesem integracji państw europejskich zarówno w wymiarze gospodarczym jaki i społeczno – kulturowym. Odwołując się zarówno do kwestii związanych z historią jak i przyszłością Unii Europejskiej, uczestnicy organizowanych spotkań, mogli wymieniać się swoimi spostrzeżeniami oraz doświadczeniami. Poruszane tematy obejmowały spektrum bardzo wielu dziedzin, t.j.: obywatelstwo europejskie, tożsamość europejska, różnorodność kulturowa, solidarność, wzajemna tolerancja, formy partycypacji obywateli w procesach decyzyjnych UE, kryzys gospodarczy, bezrobocie, wykluczenia społeczne czy wyzwania polityki imigracyjnej. Liczne dyskusje, podejmowane na wyżej wymienione tematy, bardzo aktywizowały uczestników spotkań i wpływały pozytywnie na poziom kreatywności i oryginalności formułowanych wniosków. Było to chociażby widoczne podczas wykładu z prelegentem z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt.: ,,Szanse i wyzwania stojące przed Unią Europejską”.

Oczywiście w ramach pobytu, dla delegacji z Garbsen, zostały zorganizowane także wydarzenia o charakterze rozrywkowym: jak choćby wyjazd turystyczny prezentujący walory naszego regionu czy wieczór międzynarodowy przy ognisku z licznymi atrakcjami. Spowodowało to trwalsze zacieśnienia powstałych więzi. Dzięki temu, toczone dyskusje i organizowane spotkania mogły przebiegać w atmosferze twórczych inspiracji oraz wzmocnionego poczucia identyfikacji obywatelskiej w kontekście tożsamości ogólnoeuropejskiej.

Projekt ten, z racji swojego wielowymiarowego charakteru, spowodował podkreślenie znaczenia idei i osiągnięć Unii Europejskiej oraz konieczności przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym. Podsumowując, realizacja przedsięwzięcia pt.: ,,Upowszechnianie osiągnięć Unii Europejskiej – przyszłość Europy” przyczyniła się do podkreślenia roli współpracy międzynarodowej, partnerstwa oraz dalekosiężnego znaczenia podejmowania aktywnego dialogu międzykulturowego.

Szczegółowy przebieg wizyty delegacji z Garbsen dostępny jest w załączniku.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ