Wrzesnia

1 obrazek
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
50 obrazek
20 obrazek
Wrzesińska Strefa Aktywności Gospodarczej
Dodano: 28-11-2018 | Paulina Benc

Wrzesińska Strefa Aktywności Gospodarczej WSAG12 lutego 2014 r. Rada Miejska we Wrześni podjęła uchwałę dotyczącą utworzenia Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (dalej „WSAG”).

7 marca zostało podpisane porozumienie dotyczące zasad współpracy i uczestnictwa w projekcie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, którego stronami byli Gmina Września, Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Województwo Wielkopolskie, Powiat Wrzesiński, Minister Gospodarki oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Celem utworzenia Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej jest aktywizacja regionu
w zakresie zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego, przyciągnięcie do Strefy nowych inwestorów, podniesienie poziomu inwestycji, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej tej części gminy, rozwój przedsiębiorczości, a w konsekwencji utworzenie nowych miejsc pracy.

Utworzenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej realizuje zadania infrastrukturalne niezbędne do właściwego przygotowania terenów inwestycyjnych. Zadania te obejmują m. in. rozbudowę sieci wodno - kanalizacyjnej, przebudowę i rozbudowę układu komunikacyjnego dróg oraz przebudowę systemu rowów melioracyjnych wraz z budową zbiornika retencyjnego.

WSAG oddziałuje w następujących aspektach:

a) ekonomicznym – poprzez pozyskanie inwestycji, stworzenie nowych miejsc pracy, podniesienie wpływów z podatków oraz stworzenie warunków wzrostu aktywności gospodarczej,
b) społecznym – dzięki polepszeniu perspektyw rozwoju lokalnego rynku pracy i społeczeństwa.

Teren WSAG obejmuje 331 ha i zgodnie z intencją stron docelowo wyposażony będzie w pełną infrastrukturę drogową oraz kolejową, a także podjęte zostaną inwestycje w zakresie sieci energetycznej, gazowej, oraz telekomunikacyjnej.

Niewątpliwą zachętą dla inwestorów, którzy realizować będą na terenie WSAG swoje inwestycje jest fakt, iż obszar jest objęty Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną, a co za tym idzie inwestorzy korzystać mogą z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku CIT.

Wszelkich informacji dotyczących Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej udziela Referat Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

tel.: (+48) 61 640 40 99, 513032359  lub (061) 61 640 40 98


e-mail.: inwestorzy@wrzesnia.pl

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ