Wrzesnia

1 obrazek
28 obrazek
Darmowe wpłaty w placówkach Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni
Dodano: 05-05-2016 | Jakub Goc

Opłata za kontener na gruz

89 9681 0002 0011 1474 0187 7310

Pozostałe dochody należne gminie (opłata za koncesje za alkohol; czynsze za lokale mieszkalne, użytkowe, garaże; zajęcie pasa drogowego, licencje, grzywny, mandaty i inne kary; darowizny; opłata targowa; opłata skarbowa, odsetki...)
68 9681 0002 0011 1474 0179 5820

Wadia, kaucje, depozyty

15 9681 0002 0011 1474 0111 3700

Rachunek podstawowy Gminy (m.in. dotacje, subwencje, udział w PIT...)
17 9681 0002 0011 1474 0111 3470

WPŁATY ZA PODATEK ROLNY, LEŚNY I OD NIERUCHOMOŚCI ORAZ OPŁATĘ ŚMIECIOWĄ NALEŻY DOKONYWAĆ NA INDYWIDUALNE RACHUNKI BANKOWE

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ