Wrzesnia

1 obrazek
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
50 obrazek
29 obrazek
106 obrazek
101 obrazek
108 obrazek
31 obrazek
105 obrazek
107 obrazek
95 obrazek
96 obrazek
94 obrazek
97 obrazek
99 obrazek
100 obrazek
104 obrazek
102 obrazek
103 obrazek
2 obrazek
3 obrazek
4 obrazek
5 obrazek
Lokal mieszkalny
Dodano: 15-10-2019 | Jakub Goc

Sprawę realizuje Wydział Gospodarki Mieszkaniowej, tel. 61 640-39-91, ul. Chopina 9, pokój nr 16.


O przyznanie lokalu komunalnego mogą ubiegać się osoby będące mieszkańcami Gminy Września. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanego dochodu za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.


Przez osoby zamieszkujące w warunkach, które kwalifikują wnioskodawcę do ich poprawy, należy rozumieć osoby, które:

- przebywają w pomieszczeniach nie nadających się na stały pobyt ludzi,

- przebywają w lokalach, gdzie na jedną osobę przypada mniej niż 5 m2 powierzchni mieszkalnej 
w gospodarstwach wieloosobowych, mniej niż 6 m2 powierzchni mieszkalnej w gospodarstwach dwuosobowych oraz mniej niż 12 m2 powierzchni mieszkalnej w gospodarstwach jednoosobowych.


W gospodarstwie wieloosobowym – średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego
w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, nie może przekraczać 75% najniższej emerytury - tj. kwoty 825,00 zł., w gospodarstwie jednoosobowym – średni miesięczny dochód wnioskodawcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,nie może przekraczać 100% najniższej emerytury-tj. kwoty 1100,00 zł (zgodnie z definicją dochodu określoną w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych - tekst jednolity Dz. U z 2019 r. poz. 1182 ze zmianami).


Wniosek wraz z dołączonymi do niego dokumentami przedstawiany jest do zaopiniowania na posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej, która sprawuje społeczną kontrolę nad ich realizacją. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Mieszkaniowej nazwisko wnioskodawcy umieszcza się w rejestrze potrzeb mieszkaniowych. Spośród wniosków znajdujących się
w rejestrze potrzeb mieszkaniowych Komisja Mieszkaniowa tworzy gminne list mieszkaniowe: lokali mieszkalnych i socjalnych.


Szczegółowe zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteria wyboru osób, z którymi umowy najmu zawierane są w pierwszej kolejności określa Uchwała nr VI/86/2011 Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 22 czerwca 2011 r. (Dz. U. Woj. Wielk. nr 218, poz. 3428 z 2011 r. ze zmianami).

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ