Wrzesnia

1 obrazek
22 obrazek
Składy Komisji
Dodano: 14-02-2020 | Jakub Goc

 

Skład Komisji
KOMISJA EDUKACJI
    1. Damian Staniszewski
    2. Anna Szlachetka
    3. Bogdan Nowak – Przewodniczący Komisji Edukacji
    4. Maciej Baranowski
    5. Włodzimierz Wawrzyniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Edukacji
    6. Jarosław Graczyk
KOMISJA KOMUNALNO-FINANSOWA
    1. Damian Staniszewski
    2. Ryszard Szwajca
    3. Mirosław Chudy - Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej
    4. Kornel Tomczak
    5. Jarosław Kowalewski
    6. Łukasz Cichy - Zastępca Przewodniczącego Komisji Komunalno – Finansowej
    7. Andrzej Rzeźnik
KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I POLITYKI SPOŁECZNEJ
       
    1. Mirosław Zgoliński - Zastępca Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
    2. Radosław Garbarek - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
    3. Anna Szlachetka
    4. Wojciech Szcześniak
    5. Kornel Tomczak
    6. Robert Smodlibowski
       
KOMISJA ROZWOJU WSI
    1. Mirosław Zgoliński - Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi
    2. Radosław Garbarek
    3. Wojciech Szcześniak - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Wsi
    4. Stefan Ogrodowicz
    5. Kwiatkowski Bogumił
    6. Łukasz Cichy
KOMISJA REWIZYJNA
    1. Ryszard Szwajca - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
    2. Kwiatkowski Bogumił
    3. Radosław Garbarek – Zastępca Komisji Rewizyjnej
KOMISJA SKARG,WNIOSKÓW I PETYCJI
    1. Damian Staniszewski
    2. Andrzej Rzeźnik 
    3. Włodzimierz Wawrzyniak - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
    4. Jarosław Graczyk – Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
        

Skład KomisjiKOMISJA EDUKACJI

1. Damian Staniszewski

2. Anna Szlachetka

3. Bogdan Nowak – Przewodniczący Komisji Edukacji 

4. Maciej Baranowski   

5. Włodzimierz Wawrzyniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Edukacji   

6. Jarosław Graczyk
KOMISJA KOMUNALNO-FINANSOWA

1. Damian Staniszewski   

2. Ryszard Szwajca   

3. Kornel Tomczak   

4. Jarosław Kowalewski   

5. Łukasz Cichy - Zastępca Przewodniczącego Komisji Komunalno – Finansowej   

6. Andrzej Rzeźnik

7. Maciej Szelągiewicz - Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej

8. Dorota Szykowna


KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I POLITYKI SPOŁECZNEJ        

1. Mirosław Zgoliński - Zastępca Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej   

2. Radosław Garbarek - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej   

3. Anna Szlachetka   

4. Wojciech Szcześniak   

5. Kornel Tomczak   

6. Robert Smodlibowski   

7. Stanisław Dominiczak   


KOMISJA ROZWOJU WSI

1. Mirosław Zgoliński - Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi   

2. Radosław Garbarek   

3. Wojciech Szcześniak - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Wsi   

4. Stefan Ogrodowicz   

5. Kwiatkowski Bogumił   

6. Łukasz CichyKOMISJA REWIZYJNA

1. Ryszard Szwajca - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej   

2. Kwiatkowski Bogumił   

3. Radosław Garbarek – Zastępca Komisji Rewizyjnej


KOMISJA SKARG,WNIOSKÓW I PETYCJI

1. Damian Staniszewski   

2. Andrzej Rzeźnik    

3. Włodzimierz Wawrzyniak - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji   

4. Jarosław Graczyk – Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

5.  Robert Smodlibowski      

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ