Wrzesnia

1 obrazek
20 obrazek
106 obrazek
101 obrazek
108 obrazek
31 obrazek
105 obrazek
107 obrazek
95 obrazek
96 obrazek
94 obrazek
97 obrazek
99 obrazek
100 obrazek
104 obrazek
102 obrazek
103 obrazek
2 obrazek
3 obrazek
4 obrazek
5 obrazek
Składy Komisji
Dodano: 05-06-2019 | Jakub Goc

Skład Komisji
Komisja Edukacji

1. Bogdan Nowak - Przewodniczący Komisji Edukacji

2. Włodzimierz Wawrzyniak - Zastępca Przewodniczącego Komisji Edukacji

3. Damian Staniszewski

4. Anna Szlachetka

5. Maciej Baranowski

6. Jarosław Graczyk

 

Komisja Komunalno–Finansowa

1. Mirosław Chudy - Przewodniczący Komisji Komunalno-Finansowej

2. Łukasz Cichy - Zastępca Przewodniczącego Komisji Komunalno-Finansowej

3. Damian Staniszewski

4. Ryszard Szwajca

5. Kornel Tomczak

6. Jarosław Kowalewski

7. Andrzej RzeźnikKomisja Rozwoju Wsi

1. Mirosław Zgoliński - Przewodniczacy Komisji Rozwoju Wsi

2. Wojciech Szcześniak - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Wsi

3. Radosław Garbarek

4. Stefan Ogrodowicz

5. Bogumił Kwiatkowski

6. Łukasz CichyKomisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej

1. Radosław Garbarek - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej

2. Mirosław Zgoliński - Zastępca Przewodniczacego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej

3. Anna Szlachetka

4. Wojciech Szcześniak

5. Kornel Tomczak

6. Robert Smodlibowski

7. Mirosław ChudyKomisja Rewizyjna

1. Ryszard Szwajca - Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej

2. Bogumił Kwiatkowski

3. Radosław Garbarek

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1. Jarosław Graczyk - Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
2. Damian Staniszewski
3. Bogdan Nowak
4. Włodzimierz Wawrzyniak
5. Andrzej Rzeźnik
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ