Wrzesnia

1 obrazek
28 obrazek
Składy Komisji
Dodano: 05-08-2020 | Jakub Goc

 

Skład Komisji
KOMISJA EDUKACJI
    1. Damian Staniszewski
    2. Anna Szlachetka
    3. Bogdan Nowak – Przewodniczący Komisji Edukacji
    4. Maciej Baranowski
    5. Włodzimierz Wawrzyniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Edukacji
    6. Jarosław Graczyk
KOMISJA KOMUNALNO-FINANSOWA
    1. Damian Staniszewski
    2. Ryszard Szwajca
    3. Mirosław Chudy - Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej
    4. Kornel Tomczak
    5. Jarosław Kowalewski
    6. Łukasz Cichy - Zastępca Przewodniczącego Komisji Komunalno – Finansowej
    7. Andrzej Rzeźnik
KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I POLITYKI SPOŁECZNEJ
       
    1. Mirosław Zgoliński - Zastępca Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
    2. Radosław Garbarek - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
    3. Anna Szlachetka
    4. Wojciech Szcześniak
    5. Kornel Tomczak
    6. Robert Smodlibowski
       
KOMISJA ROZWOJU WSI
    1. Mirosław Zgoliński - Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi
    2. Radosław Garbarek
    3. Wojciech Szcześniak - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Wsi
    4. Stefan Ogrodowicz
    5. Kwiatkowski Bogumił
    6. Łukasz Cichy
KOMISJA REWIZYJNA
    1. Ryszard Szwajca - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
    2. Kwiatkowski Bogumił
    3. Radosław Garbarek – Zastępca Komisji Rewizyjnej
KOMISJA SKARG,WNIOSKÓW I PETYCJI
    1. Damian Staniszewski
    2. Andrzej Rzeźnik 
    3. Włodzimierz Wawrzyniak - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
    4. Jarosław Graczyk – Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
        

Skład Komisji

 

KOMISJA EDUKACJI
 1. Bogdan Nowak – Przewodniczący Komisji Edukacji
 2. Włodzimierz Wawrzyniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Edukacji
 3. Maciej Baranowski
 4. Anna Szlachetka
 5. Damian Staniszewski
 6. Jarosław Graczyk
 
KOMISJA KOMUNALNO-FINANSOWA
 1. Maciej Szelągiewicz - Przewodniczący Komisji Komunalno-Finansowej
 2. Łukasz Cichy - Zastępca Przewodniczącego Komisji Komunalno-Finansowej
 3. Jarosław Kowalewski
 4. Andrzej Rzeźnik
 5. Damian Staniszewski
 6. Ryszard Szwajca
 7. Dorota Szykowna
 8. Kornel Tomczak
KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I POLITYKI SPOŁECZNEJ
 1. Radosław Garbarek - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
 2. Mirosław Zgoliński - Zastępca Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
 3. Stanisław Dominiczak
 4. Robert Smodlibowski
 5. Wojciech Szcześniak
 6. Anna Szlachetka
 7. Kornel Tomczak
KOMISJA ROZWOJU WSI
 1. Mirosław Zgoliński - Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi
 2. Wojciech Szcześniak - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Wsi
 3. Łukasz Cichy
 4. Radosław Garbarek
 5. Bogumił Kwiatkowski
 6. Stefan Ogrodowicz
 
KOMISJA REWIZYJNA
 1. Ryszard Szwajca - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 2. Radosław Garbarek - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 3. Bogumił Kwiatkowski
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

 

 1. Włodzimierz Wawrzyniak - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 2. Jarosław Graczyk - Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 3. Andrzej Rzeźnik
 4. Robert Smodlibowski
 5. Damian Staniszewski 
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ