Wrzesnia

1 obrazek
16 obrazek
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września
Dodano: 29-09-2017 | Jakub Goc

Sprawę realizuje Sandra Pietryga,
pokój nr 22, tel. 61 640 40 32
Szczegółowe informacje w karcie usług, wniosek w załączniku.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ