Wrzesnia

1 obrazek
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
50 obrazek
20 obrazek
106 obrazek
101 obrazek
108 obrazek
31 obrazek
105 obrazek
107 obrazek
95 obrazek
96 obrazek
94 obrazek
97 obrazek
99 obrazek
100 obrazek
104 obrazek
102 obrazek
103 obrazek
2 obrazek
3 obrazek
4 obrazek
5 obrazek
Sprzedaż alkoholu
Dodano: 03-01-2019 | Paulina Benc

 Sprawę realizuje Referat Komunalny pokój nr 4, tel. 61 640 40 65, 61 640 40 67

 

Aby uzyskać zezwolenie na sprzedaż detaliczną alkoholu należy złożyć w urzędzie pisemny wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych:

- do 4,5% i piwa
- od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa)
- powyżej 18%.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
- pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
- decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez dany punkt sprzedaży,
Dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych opłata za korzystanie z zezwoleń wynosi:
- 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% i piwa,
- 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 2.100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.
Opłatę, o której mowa wyżej należy wnieść na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia.
Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie posiadanych zezwoleń w punkcie sprzedaży w roku poprzednim wnoszą opłatę, której wysokość jest uzależniona od rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ