Wrzesnia

1 obrazek
16 obrazek
Sprzedaż alkoholu
Dodano: 18-12-2019 | Jakub Goc

 Sprawę realizuje Referat Komunalny pokój nr 4, tel. 61 640 40 65, 61 640 40 67

 

Aby uzyskać zezwolenie na sprzedaż detaliczną alkoholu należy złożyć w urzędzie pisemny wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych:

- do 4,5% i piwa
- od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa)
- powyżej 18%.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
- pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
- decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez dany punkt sprzedaży,
Dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych opłata za korzystanie z zezwoleń wynosi:
- 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% i piwa,
- 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 2.100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.
Opłatę, o której mowa wyżej należy wnieść na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia.
Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie posiadanych zezwoleń w punkcie sprzedaży w roku poprzednim wnoszą opłatę, której wysokość jest uzależniona od rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ