Wrzesnia

1 obrazek
25 obrazek
Dodatek mieszkaniowy
Dodano: 02-03-2015 | Jakub Goc

Sprawę realizuje Sekcja Dodatków Mieszkaniowych Ośrodka Pomocy Społecznej, tel. (61) 640-39-51 lub 640-39-52, ul. Słowackiego 39.

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy spełniać następujące warunki:
 - należy posiadać tytuł prawny do zajmowanego mieszkania,
 - dochód w gospodarstwie 1-osobowym nie przekracza 175 % najniższej emerytury, a w gospodarstwie wieloosobowym w przeliczeniu na jednego członka rodziny nie przekracza
125 %,
 - powierzchnia użytkowa w zajmowanym mieszkaniu wynosi w gospodarstwie 1-osobowym 35 m kw, 2-osobowym 40 m kw, 3-osobowym 45 m kw, 4-osobowym 55 m kw, 5-osobowym 65 m kw, 6-osobowym 70 m kw, 7-osobowym 75 m kw, 8-osobowym 80 m kw, 9-osobowym 85 m kw, 10-osobowym 90 m kw,
 - powierzchnia ta może być przekroczona w każdym  przypadku o 30 %,
 - dodatkowa powierzchnia przysługuje osobom  niepełnosprawnym wymagającym zamieszkiwania w oddzielnym pokoju bądź poruszającym się na wózku inwalidzkim,
-wysokość dodatku mieszkaniowego zależy od wysokości wydatków na mieszkanie, od wysokości dochodów i liczby osób w gospodarstwie  domowym,
-wnioski o dodatek mieszkaniowy podlegają kontroli przez pracowników OPS we Wrześni.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ