Wrzesnia

1 obrazek
23 obrazek
Sprzedaż mieszkań komunalnych
Dodano: 12-02-2013 | Marcin Maciejewski

Sprawę realizuje Wydział Gospodarki Mieszkaniowej, tel. 61 640 39 95 pokój nr 16.

 

Najemcom lokali komunalnych, z którymi najem został nawiązany na czas nieokreślony, przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu tych lokali na własność (z wyłączeniem lokali usytuowanych w budynkach wymienionych w Zarządzeniu nr 26 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 stycznia 2010 r.).

 

W Gminie Września określone zostały następujące warunki i stawki bonifikaty od ceny równej wartości lokalu mieszkalnego sprzedawanego jego najemcy jako odrębny przedmiot własności:

 

50% gdy lokal znajduje się w budynku nowo wybudowanym lub po przeprowadzeniu remontu kapitalnego, którego oddanie do użytku nastąpiło nie wcześniej niż pięć lat przed złożeniem wniosku o wykup lokalu,

 

50% gdy lokal mieszkalny powstał w wyniku adaptacji pomieszczeń na cele mieszkalne, a adaptacja została przeprowadzona przez gminę i zakończona nie wcześniej niż pięć lat przed złożeniem wniosku o wykup lokalu,

 

95% w pozostałych przypadkach.

 

Bonifikaty, o której mowa wyżej udziela się przy jednorazowej zapłacie całości ceny.

 

Załączniki:
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ