Wrzesnia

1 obrazek
27 obrazek
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Dodano: 17-01-2020 | Paulina Benc

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni istnieje od 1946 r. Obecnie jest samorządową instytucją kultury służącą rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury.

 

Do podstawowych zadań biblioteki należy:

 • gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie wszelkiego rodzaju materiałów bibliotecznych,

 • udostępnianie zbiorów poprzez stosowanie różnorodnych form,

 • organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w oparciu o posiadane źródła informacyjne

 • działalność edukacyjno-kulturalna popularyzująca książkę i czytelnictwo.

Misją Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni jest upowszechnianie kultury i czytelnictwa, wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz rozpoznawanie i efektywne zaspakajanie określonych potrzeb kulturalnych, edukacyjnych i informatycznych mieszkańców regionu, aktualnych i potencjalnych użytkowników biblioteki wrzesińskiej.

Od października 1995 r. w bibliotece wdrażany jest Zintegrowany System Obsługi Biblioteki SOWA. Obecnie biblioteka posiada licencje oprogramowania zintegrowanego systemu zarządzania biblioteką SOWA2/MARC21, w zakresie modułów: opracowania inwentarza, obsługi wypożyczalni ze statystykami, skontrum, obsługi serwisu WWW, zdalnego zamawiania i rezerwowania poszukiwanych pozycji oraz rejestracji pracy czytelni.

 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni świadczy następujące usługi dla czytelników:

1. WYPOŻYCZANIE NA ZEWNĄTRZ

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy realizuje usługę udostępniania zbiorów - książek poprzez wypożyczenie. Czytelnicy otrzymują KARTĘ CZYTELNIKA, którą należy okazywać przy wypożyczaniu. Praktykowany jest wolny dostęp do półek. Pracownicy wypożyczalni służą radą i pomocą w poszukiwaniach i doborze literatury


2. AUDIOBOOKI

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni posiada w swojej ofercie zbiory specjalne – audiobooki (książki mówione na płytach CD), które są dostępne w: Biblioteka Główna oraz Oddział Dziecięcy, ul. Dzieci Wrzesińskich 13 we Wrześni. W ofercie znajduje się :

 • Biblioteka Główna 601 audiobooków,

 • Oddział Dziecięcy 208 audiobooków.

Książka mówiona to świetna oferta dla tych, którzy lubią słuchać osób pięknie czytających, umiejących głosowo interpretować dzieło.


3. UDOSTĘPNIANIE PREZENCYJNE – NA MIEJSCU

Udostępnianie prezencyjne – na miejscu realizowane jest w czytelniach bądź w kącikach czytelniczych. Czytelnicy mają możliwość korzystania zarówno ze zbiorów książkowych jak i czasopism. Cisza i spokój sprzyjają samodzielnej pracy naukowej. Ze względu na powszechność korzystania i wysoką wartość wydawnictw znajdujących się w czytelni, udostępnia się je wyłącznie na miejscu. Oprócz księgozbioru podręcznego, którego trzon stanowią encyklopedie, słowniki, leksykony, informatory. Czytelnia oferuje wydawnictwa na poziomie szkoły średniej i akademickiej z zakresu podstawowych dziedzin wiedzy: bibliotekoznawstwo, filozofia, psychologia, religia, socjologia, polityka, ekonomia, prawo, administracja publiczna, oświata i wychowanie, fizyka, chemia, nauki biologiczne, medycyna, technika, rolnictwo, przemysł, sztuka, rozrywka, sport, językoznawstwo, geografia, historia, pedagogika. Czytelnia Biblioteki Głównej dysponuje zbiorami wydawnictw regionalnych.


4. CZASOPISMA

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni gromadzi i udostępnia na miejscu bieżące gazety i czasopisma. Aktualnie czytelnicy mają do dyspozycji ponad 30 tytułów czasopism, które udostępniamy na miejscu (wcześniejsze można wypożyczyć na okres jednego tygodnia). Są to zarówno tygodniki, dwutygodniki i miesięczniki o tematyce ogólnej i społeczno – kulturalnej, jak i naukowe czasopisma i wydawnictwa ciągłe z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych.


5. LEKCJE BIBLIOTECZNE

Ważną częścią działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni jest działalność edukacyjna, dlatego też prowadzona jest systematyczna współpraca ze szkołami i przedszkolami z Wrześni i okolic. Lekcje biblioteczne opierają się na bezpośrednim kontakcie ucznia z wszelkimi rodzajami dokumentów bibliotecznych oraz warsztatem informacyjnym biblioteki. Ich celem jest wykształcenie u dzieci zdolności uczenia się, przybliżenie młodym czytelnikom biblioteki i zbiorów, korzystania z wydawnictw i informacji. Edukacja biblioteczna rozpoczynamy więc od przedszkolaków, które w ramach wycieczek do biblioteki zaczynają poznawać świat bajek i książek.


6. KSIĄŻKA NA TELEFON

Od 1 grudnia 2010 r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni oferuje Państwu dodatkową usługę "Książka na telefon" dla mieszkańców zamieszkałych na terenie Wrześni. Oferta skierowana jest do: osób samotnych i starszych, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do biblioteki z uwagi na stopień niepełnosprawności fizycznej lub długotrwale chorujących. Biblioteki znajdujące się na terenie miasta Wrześni dostarczają książki do domu. Wystarczy zadzwonić do placówki bibliotecznej, uzgodnić z bibliotekarzem tytuły książek.


7. WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA

Wypożyczenia międzybiblioteczne służą sprowadzaniu z innych bibliotek materiałów bibliotecznych, których nie posiada Biblioteka Publiczna Miasta i G miny we Wrześni, a są one niezbędne czytelnikom. Wypożyczenia międzybiblioteczne realizują bibliotekarze Czytelni Biblioteki Głównej przy ul. Dzieci Wrzesińskich 13. Sprowadzone z innych bibliotek materiały udostępniane są czytelnikom na miejscu.

 

Księgozbiór Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni – stan na 31.12.2019 r. wynosi:

 

Biblioteka Główna

24 403 woluminów

601 audiobooki

Oddział Dziecięcy

13 494 woluminów

208 audiobooki

Filia nr 1

9 421 woluminów

Filia w Grzybowie

6 251 woluminów

Filia w Kaczanowie

9 378 woluminów

Filia w Nowym Folwarku

8 862 woluminów

Filia w Otocznej

5 850 woluminów

 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy posiada sieć swoich placówek zlokalizowanych w mieście i na terenie gminy:

 

na terenie miasta:

 • Biblioteka Główna (wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych, dział gromadzenia i opracowania księgozbioru)

 • Oddział Dziecięcy,

 • Filia nr 1

na terenie gminy:

 • Filia w Grzybowie,

 • Filia w Kaczanowie,

 • Filia w Nowym Folwarku,

 • Filia w Otocznej.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI

62-300 Września, ul. Dzieci Wrzesińskich 13,

tel. 61 436 25 96 NIP 789 15 15 381

dyrektor – Wioletta Mazurkiewicz

e-mail: biblioteka@wrzesnia.pl

www.biblioteka@wrzesnia.pl

BIBLIOTEKA GŁÓWNA – wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych

GODZINY OTWARCIA

od 1 września

do 30 czerwca

od 1 lipca

do 31 sierpnia

PONIEDZIAŁEK

10:00 – 18:00

PONIEDZIAŁEK

9:00 – 17:00

WTOREK

8:00 – 18:00

WTOREK

9:00 – 17:00

ŚRODA

8:00 – 18:00

ŚRODA

9:00 – 17:00

CZWARTEK

8:00 – 18:00

CZWARTEK

9:00 – 17:00

PIĄTEK

8:00 – 18:00

PIĄTEK

9:00 – 17:00

SOBOTA (pierwsza sobota miesiąca)

8:00 – 14:00

SOBOTA (pierwsza sobota miesiąca)

NIECZYNNE

 

FILIE NA TERENIE MIASTA

 

ODDZIAŁ DZIECIĘCY

62-300 Września, ul. Dzieci Wrzesińskich 13,

tel. 61 436 25 96,

Lokalizacja: budynek Biblioteki Głównej

GODZINY OTWARCIA

od 1 września

do 30 czerwca

od 1 lipca

do 31 sierpnia

PONIEDZIAŁEK

10:00 – 18:00

PONIEDZIAŁEK

9:00 – 17:00

WTOREK

8:00 – 18:00

WTOREK

9:00 – 17:00

ŚRODA

8:00 – 18:00

ŚRODA

9:00 – 17:00

CZWARTEK

8:00 – 18:00

CZWARTEK

9:00 – 17:00

PIĄTEK

8:00 – 18:00

PIĄTEK

9:00 – 17:00

SOBOTA (pierwsza sobota miesiąca)

8:00 – 14:00

SOBOTA (pierwsza sobota miesiąca)

NIECZYNNE

FILIA NR 1

62-300 Września, ul. Słowackiego 41,

tel. 61 436 00 61

Lokalizacja: budynek Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 we Wrześni

GODZINY OTWARCIA

PONIEDZIAŁEK

9:00 – 17:00

WTOREK

9:00 – 16:00

ŚRODA

9:00 – 17:00

CZWARTEK

9:00 – 16:00

PIĄTEK

9:00 – 16:00

 

FILIE NA TERENIE GMINY

 

FILIA W GRZYBOWIE

62-309 Grzybowo, Grzybowo 37

PONIEDZIAŁEK

16:30 – 19:00

WTOREK

8:00 – 9:30

ŚRODA

17:30 – 19:00

CZWARTEK

17:30 – 19:00

PIĄTEK

16:30 – 19:00

FILIA W KACZANOWIE

62-303 Kaczanowo, ul. Kaliska 1a,

Lokalizacja: budynek Samorządowej Szkoły

Podstawowej w Kaczanowie

GODZINY OTWARCIA

PONIEDZIAŁEK

8:00 – 15:00

WTOREK

9:00 – 17:00

ŚRODA

8:00 – 15:00

CZWARTEK

9:00 – 17:00

PIĄTEK

8:00 – 15:00

FILIA W NOWYM FOLWARKU

62-300 Września, ul. Nowa 5, Nowy Folwark

Lokalizacja: budynek Zespołu Szkół w Nowym Folwarku

GODZINY OTWARCIA

PONIEDZIAŁEK

8:00 – 14:00

WTOREK

8:00 – 14:00

ŚRODA

12:00 – 18:00

CZWARTEK

8:00 – 14:00

PIĄTEK

12:00 – 18:00

FILIA W OTOCZNEJ

62-302 Węgierki, Otoczna 12

Lokalizacja: budynek Zespołu Szkół w Otocznej

GODZINY OTWARCIA

PONIEDZIAŁEK

11:00 – 15:00

WTOREK

12:00 – 16:00

ŚRODA

11:00 – 15:00

CZWARTEK

11:00 – 15:00

PIĄTEK

12:00 – 15:00

 

 

 

 

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ