Wrzesnia

1 obrazek
20 obrazek
106 obrazek
101 obrazek
108 obrazek
31 obrazek
105 obrazek
107 obrazek
95 obrazek
96 obrazek
94 obrazek
97 obrazek
99 obrazek
100 obrazek
104 obrazek
102 obrazek
103 obrazek
2 obrazek
3 obrazek
4 obrazek
5 obrazek
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Dodano: 15-06-2011 | Jakub Goc


ul. Dzieci Wrzesińskich 13, 62-300 Września
tel.: 48 (61) 436 25 96
www.biblioteka.wrzesnia.pl
e–mail: biblioteka@wrzesnia.pl 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy powstała w 1946 r. W ciągu ponad 60-ciu lat swego istnienia biblioteka przechodziła wiele zmian organizacyjnych i lokalowych m.in. w 1956 r. utworzono oddział dziecięcy, a w 1964 r. - czytelnię dla dorosłych oraz czytelnię dla dzieci, powstawały także kolejne filie biblioteczne.
W chwili obecnej sieć placówek bibliotecznych wygląda następująco:
a/ placówka centralna - wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych
b/ 6 filii bibliotecznych, w tym 2 filie na terenie Wrześni oraz 4 filie wiejskie

Od października 1995 r. w bibliotece wdrażany jest Zintegrowany System Obsługi Biblioteki SOWA – początkowo podstawowy jego moduł: program katalogowania i informacyjno-wyszukiwawczy umożliwiający tworzenie komputerowych katalogów dokumentów gromadzonych w bibliotece. Każda książka, która znajduje się w komputerowej bazie jest opatrzona drukowaną etykietą identyfikacyjną z kodem kreskowym. Obecnie w wypożyczalni Biblioteki Głównej została uruchomiona komputerowa rejestracja czytelników i wypożyczeń, która zautomatyzowała pracę tego działu biblioteki. Ponadto katalog Biblioteki Głównej prezentowany jest na stronie internetowej biblioteki wszystkim użytkownikom sieci Internet poprzez dostępne przeglądarki internetowe - czytelnicy mają także możliwość samodzielnego zamawiania i rezerwowania poszukiwanych pozycji.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
– Biblioteka Główna
dyrektor: mgr Wioletta Mazurkiewicz
ul. Dzieci Wrzesińskich 13
62-300 Września
tel.: (061) 436-25-96 tel.: (061) 640-02-04
e-mail: biblioteka@wrzesnia.pl

WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH
Godziny otwarcia:
PONIEDZIAŁEK:        8:00 – 18:00
WTOREK:                    8:00 – 18:00
ŚRODA:                       8:00 – 18:00
CZWARTEK:                8:00 – 18:00 
PIĄTEK:                       8:00 – 18:00
SOBOTA :            9:00 – 13:00 (pierwsza w miesiącu)
 
W zbiorach wypożyczalni znajdują się wydawnictwa obejmujące:
literaturę piękną polską i obcą,
lektury szkolne,
literaturę popularno – naukową,
literaturę dziecięcą i młodzieżową.

Wypożyczalnia udostępnia zbiory biblioteczne na zewnątrz. Czytelnicy mają wolny dostęp do półek, mogą także skorzystać z pomocy bibliotekarza w doborze i poszukiwaniu literatury oraz w korzystaniu z:
- katalogu alfabetycznego,
- katalogu rzeczowego,
- katalogu komputerowego (w wypożyczalni działa komputerowy system rejestracji czytelników i wypożyczeń).

CZYTELNIA DLA DOROSŁYCH
Godziny otwarcia:
PONIEDZIAŁEK:     8:00 – 18:00
WTOREK:                 8:00 – 18:00
ŚRODA:                    8:00 – 18:00
CZWARTEK:             8:00 – 18:00
PIĄTEK:                    8:00 – 18:00
SOBOTA:             9:00 – 13:00 (pierwsza w miesiącu)

Zbiory czytelni udostępniane są na miejscu. Czytelnia dysponuje 24 miejscami dla czytelników. Potrzeby informacyjne czytelników zaspokajane są w oparciu o warsztat informacyjny w postaci księgozbioru podręcznego, czasopism, dokumentów życia społecznego, zbiorów multimedialnych, komputerowych baz danych oraz Internetu.
 Księgozbiór podręczny obejmuje encyklopedie i słowniki uniwersalne i dziedzinowe, leksykony i kompedia z różnych dziedzin wiedzy, albumy, atlasy, przewodniki turystyczne, wydawnictwa monograficzne, informatory, opracowania popularnonaukowe i naukowe.
 Wydzieloną część księgozbioru podręcznego tworzą zbiory regionalne tematycznie związane z ziemią wrzesińską oraz regionem wielkopolskim.
 Czasopisma udostępniane w czytelni to dzienniki, pisma lokalne i regionalne, czasopisma społeczno-polityczne, kulturalno-literackie, popularnonaukowe, magazyny ilustrowane.
Czytelnia oferuje bezpłatny dostęp do sieci Internet na 4 stanowiskach komputerowych, możliwość korzystania ze zbiorów multimedialnych, komputerowych baz danych, odpłatne wykonywanie wydruków komputerowych.
 Czytelnia, na życzenie czytelnika, zamawia i sprowadza materiały (których nie posiada w swoich zbiorach) także z innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

Księgozbiór - 28 996 woluminów tym:   
 - 16 400 wol. literatury beletrystycznej polskiej i obcej
 - 12 596 wol. literatury popularnonaukowej i naukowej
Zbiory specjalne – w opracowywaniu
Zbiory wydzielone – w opracowaniu

USŁUGI BIBLIOTECZNE:
1.Wypożyczanie.
2.Udostępnianie prezencyjne.
3.Wypożyczanie międzybiblioteczne.
4.Usługi informacyjne:
informacje katalogowe,
informacje biblioteczne,
informacje bibliograficzne,
informacje rzeczowe.

 

FILIE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
NA TERENIE MIASTA
FILIA NR 1
ul. Słowackiego 41
62-300 Września
tel.:(061) 436-00-62
Kierownik: Marta Sznek

Godziny otwarcia:
PONIEDZIAŁEK:      9:00 – 17:00
WTOREK:                  9:00 – 17:00
ŚRODA:                     9:00 – 17:00
CZWARTEK:              9:00 – 17:00
PIĄTEK:                     9:00 – 17:00
Księgozbiór – 17 360 woluminów.

 

ODDZIAŁ DZIECIĘCY
ul. Batorego 8
62-300 Września
tel.: (061) 437-91-33
Kierownik: Lilianna Podemska

Godziny otwarcia:
PONIEDZIAŁEK:    9:00 – 17:00
WTOREK:                9:00 – 17:00
ŚRODA:                   9:00 – 17:00
CZWARTEK:            9:00 – 15:00
PIĄTEK:                   9:00 – 15:00
Księgozbiór – 11 256 woluminów.


FILIE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
NA TERENIE GMINY

FILIA W GRZYBOWIE
Grzybowo 37
62-309 Grzybowo
Kierownik: mgr Halina Lepka
Lokalizacja – budynek sklepu spożywczego
GS „Samopomoc Chłopska”

Godziny otwarcia:
PONIEDZIAŁEK:    16.15 - 19.00
WTOREK:               17.15 - 19.00
ŚRODA:                  17.15 - 19.00
CZWARTEK:           17.15 - 19.00
PIĄTEK:                  16.15 - 19.00
PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA: 8.00 - 12.00
Księgozbiór – 12 303 woluminów.

 

FILIA W KACZANOWIE
ul. Kaliska 1a
62-303 Kaczanowo
Kierownik: Krystyna Wojciechowska
Lokalizacja – budynek Samorządowej Szkoły Podstawowej.

Godziny otwarcia:
PONIEDZIAŁEK:    13:00 – 17:00
WTOREK:                  9:00 – 13:00
ŚRODA :                  13:00 – 17:00
CZWARTEK:              9:00 – 13:00
PIĄTEK:                   13:00 – 17:00
Księgozbiór – 13 286 woluminów.

 

FILIA W PSARACH POLSKICH
Psary Polskie 124
62-300 Września
Kierownik: Anna Wachowiak
Lokalizacja – budynek Wiejskiego Domu Kultury.

Godziny otwarcia:
PONIEDZIAŁEK:         14:00 – 18:00
WTOREK:                    14:00 – 18:00
ŚRODA:                       11:00 – 15:00
CZWARTEK:                14:00 – 18:00
PIĄTEK:                       11:00 – 15:00
Księgozbiór – 16 502 woluminów.

 

FILIA W WĘGIERKACH
ul. Kościelna 3
62-302 Węgierki
Kierownik: Elżbieta Pacocha

Godziny otwarcia:
WTOREK:            11:30 – 16:30
ŚRODA:                 8:00 – 13:00
CZWARTEK:        11:30 – 16:30
PIĄTEK:               11:30 – 16:30
Księgozbiór – 9 906 woluminów.

 

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ