Wrzesnia

1 obrazek
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
50 obrazek
20 obrazek
106 obrazek
101 obrazek
108 obrazek
31 obrazek
105 obrazek
107 obrazek
95 obrazek
96 obrazek
94 obrazek
97 obrazek
99 obrazek
100 obrazek
104 obrazek
102 obrazek
103 obrazek
2 obrazek
3 obrazek
4 obrazek
5 obrazek
Przedszkola
Dodano: 06-12-2018 | Joanna Mańkowska

Publiczne Przedszkole nr 6 „Pszczółka Maja” we Wrześni

tel: 61 4361255, tel/fax: 61 6402420

e-mail: przedszkole-6@wrzesnia.pl

https://p6wrzesnia.edupage.org/

 

INFORMACJE O PRZEDSZKOLU:

Godziny otwarcia: od 6.30. do 16.30.

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna (nauczyciele dyplomowani, mianowani i kontraktowi)

Posiłki dla dzieci – przygotowywane w kuchni przedszkola (śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek)

Wykorzystywanie w pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi: 6 nowoczesnych metod pracy

Bezpłatne zajęcia dodatkowe dla dzieci (w tym język angielski codziennie w każdej grupie wiekowej)

Duży zielony plac zabaw

TABELA OPŁAT ZA USŁUGI PRZEDSZKOLA NR 6 – ROK SZKOLNY 2018/19:


Dzienna liczba godzin pobytu dziecka w przedszkolu ( w tym: 5 godzin bezpłatnych)

Stawka dzienna

(w zł.)

Szacowana opłata miesięczna

(w zł.)

20 dni

21 dni

22 dni

23 dni

6 godz.

1,00

20,00

21,00

22,00

23,00

7 godz.

2,00

40,00

42,00

44,00

46,00

8 godz.

3,00

60,00

63,00

66,00

69,00

9 godz.

4,00

80,00

84,00

88,00

92,00

10 godz.

5,00

100,00

105,00

110,00

115,00

 

UWAGA!

PRZEDSZKOLE ZWRACA ODPISY ZA KAŻDY DZIEŃ NIEOBECNOŚCI DZIECKA:
Z ODPŁATNOŚCI ZA KORZYSTANIE Z USŁUG PRZEDSZKOLA (wynikającej z wybranej liczby godzin pobytu) ORAZ Z ODPŁATNOŚCI ZA WYŻYWIENIE

 

 ROK SZK. 2018/19

OFERTA ZAJĘĆ PRZEDSZKOLA NR 6 – WRZEŚNIA

ZAJĘCIA DODATKOWE – BEZPŁATNE:

W RAMACH POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ:

 • JĘZYK ANGIELSKI ( DLA WSZYSTKICH DZIECI, CODZIENNIE - 5x W TYGODNIU 30 M

 • IN.) – PROWADZI NAUCZYCIELKA PRZEDSZKOLA;

 • GIMNASTYKA KOREKCYJNA (PO KWALIFIKACJI DZIECI WE WRZEŚNIU) – 1x W TYGODNIU – PROWADZENIE – NAUCZYCIELKI PRZEDSZKOLA;

 • LOGOPEDIA (PO KWALIFIKACJI DZIECI WE WRZEŚNIU) – 1x W TYGODNIU) – PROWADZENIE – NAUCZYCIELKA PRZEDSZKOLA;

ORAZ:

 • KATECHEZA (DLA 6-LATKÓW) – 1x W TYGODNIU – KATECHETKA – PROWADZI NAUCZYCIELKA PRZEDSZKOLA

 • UMUZYKALNIENIE – „GRAMY I ŚPIEWAMY”- 1x W TYGODNIU 20-30 MIN. – W KAŻDEJ GRUPIE- DLA WSZYSTKICH DZIECI (PROWADZĄ NAUCZYCIELKI P-LA W RAMACH GODZIN PRACY) – REALIZACJA ZAPISÓW ZAWARTYCH W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO;

 • UMUZYKALNIENIE – „TAŃCZYMY PROSTE TAŃCE”- 1x W TYGODNIU 20-30 MIN. – W KAŻDEJ GRUPIE- DLA WSZYSTKICH DZIECI (PROWADZĄ NAUCZYCIELKI P-LA W RAMACH GODZIN PRACY) – REALIZACJA ZAPISÓW ZAWARTYCH W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO;

ZAJĘCIA BEZPŁATNE - (ROZSZERZENIE TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO) REALIZOWANE W RAMACH ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELKI PRZEDSZKOLA :

 • NATURALNA NAUKA JĘZYKA (OD 1993 ROKU)

 • „KLUCZ DO UCZENIA SIĘ” WG LWA WYGOTSKIEGO

 • METODA GLENNA DOMANA

 • ELEMENTY METODY DOBREGO STARTU WG MARTY BOGDANOWICZ

 • METODA ROZWIJANIA PERCEPCJI WZROKOWEJ WG MARIANNE FROSTIG I DAVIDA HORNE”A

 • ELEMENTY METODY WPROWADZANIA DZIECKA W ŚWIAT PISMA IRENY MAJCHRZAK

 

Zapraszamy! DYREKTOR PRZEDSZKOLA: Wiesława Filipiak

 

NALICZANIE ODPŁATNOŚCI ZA KORZYSTANIE Z USŁUG PRZEDSZKOLA NR 6:

W systemie naliczania odpłatności w przedszkolu ważne jest punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola. Należy więc wziąć pod uwagę taki przedział czasowy, w którym rodzice mogą swobodnie i bez zbytniego pośpiechu odbierać dziecko z przedszkola.


WYBÓR GODZIN POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU (W JAKI SPOSÓB?)

Drodzy Rodzice!

Ważne jest określenie czasu, w jakim dziecko będzie codziennie korzystać z usług przedszkola.

I/ GODZINA PRZYJŚCIA DO PRZEDSZKOLA:
prosimy o dokonanie wyboru – czy dziecko będzie codziennie przychodzić do przedszkola w czasie od 6.30 – 7.30; czy też od 7.30. i później (śniadanie jest o godz. 8.45.);

II/ CZAS CODZIENNEGO POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU:
W przypadku określania liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu posługujemy się pełnymi godzinami licząc od godz. 6.30. (np.: od 6.30. do 16.30.- tj. 10 godzin; lub: od 6.30 do 15.30 - tj. 9 godzin; od 6.30. do 14.30.- tj.8 godzin) lub od godziny 7.30. (np. od 7.30. do 16.30.- tj. 9 godzin; lub: od 7.30. do 15.30.- tj. 8 godzin; lub: od 7.30. do 14.30., tj. 7 godzin).

III/ WYPEŁNIENIE OŚWIADCZENIA I TABELI W KARCIE ZGŁOSZENIA:
Po zapoznaniu się z tabelą dziennej odpłatności za usługi naszego przedszkola i wyborze godzin dziennego pobytu dziecka w przedszkolu – prosimy o odpowiednie wypełnienie tabeli w karcie zgłoszenia - WNIOSKU (pobieramy w przedszkolu lub ze strony internetowej przedszkola)

PRZYKŁADY:

 

godziny pobytu dziecka w przedszkolu

(proszę o wstawienie znaku „X” przy wszystkich wybranych godzinach pobytu dziecka w przedszkolu – od…do…)

6:30 – 7:30

X

7:30 – 12:30

czas bezpłatny                                                   X

12:30 – 13.30

X

13:30 – 14:30

X

14:30 – 15:30

X

15:30 – 16:30

X

 

tzn. w wymiarze 10 godzin dziennie (wpisujemy łączną dzienną liczbę pełnych godzin pobytu dziecka w przedszkolu).

 

LUB:

 

godziny pobytu dziecka w przedszkolu

(proszę o wstawienie znaku „X” przy wszystkich wybranych godzinach pobytu dziecka  w przedszkolu – od…do…)

6:30 – 7:30

 

7:30 – 12:30

czas bezpłatny                                         X

12:30 – 13.30

X

13:30 – 14:30

X

14:30 – 15:30

X

15:30 – 16:30

 

 

tzn. w wymiarze 8 godzin dziennie (wpisujemy łączną dzienną liczbę pełnych godzin pobytu dziecka w przedszkolu).

 

LUB:

 

godziny pobytu dziecka w przedszkolu

(proszę o wstawienie znaku „X” przy wszystkich wybranych godzinach pobytu dziecka  w przedszkolu – od…do…)

6:30 – 7:30

X

7:30 – 12:30

czas bezpłatny                                         X

12:30 – 13.30

X

13:30 – 14:30

X

14:30 – 15:30

X

15:30 – 16:30

 

 

tzn. w wymiarze 9 godzin dziennie (wpisujemy łączną dzienną liczbę pełnych godzin pobytu dziecka w przedszkolu).

NALICZANIE ODPŁATNOŚCI ZA KORZYSTANIE Z USŁUG PRZEDSZKOLA NR 6 (jak?)

Naliczanie odpłatności za 1 miesiąc pobytu dziecka w przedszkolu jest korzystne ponieważ – umożliwia pobieranie od rodziców odpłatności tylko za dni rzeczywistego pobytu dziecka w przedszkolu (tzw. odpisy dokonywane są z dziennej stawki za pobyt i ze stawki za wyżywienie). Dzienna stawka za wyżywienie dziecka wynosi 6,00 zł (śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek). Odpłatność w danym miesiącu – uwzględnia odpisy – z miesiąca poprzedniego.

Przykład: Jeżeli dziecko będzie uczęszczać do przedszkola - np. 9 godzin dziennie – od 6.30. do 15.30. - to odpłatność np. za 21 dni jego obecności w 1 miesiącu w przedszkolu będzie wynosić: 84,00 zł + (6,00zł zł x 21 dni) = 210,00 zł (łącznie za świadczenie usług przedszkola
i wyżywienie)- ale, jeżeli dziecko nie będzie obecne w przedszkolu np. 4 dni w 1 miesiącu (czyli będzie obecne przez 21 – 4 = 17 dni) to powyższa odpłatność będzie wynosić: (84,00zł – 4 dni x 4,00 zł) + (6,00zł x 17 dni) = 68,00 zł + 102,00 zł = 170,00 zł (łącznie za świadczenie usług przedszkola i wyżywienie).

Uwaga! W przypadku innej liczby godzin pobytu – należy przeliczać w podobny sposób inne stawki dzienne – zawarte w tabeli w umowie.

Obowiązkiem przedszkola – jest codzienna kontrola rzeczywistego czasu pobytu dziecka w przedszkolu – zgodnego z czasem określonym przez rodziców w umowie – każdemu z dzieci „przypisana” jest 1 karta chipowa kontroli czasu pobytu dziecka w przedszkolu, z której korzystają rodzice( i inne osoby upoważnione przez rodziców) w momencie przyjścia do przedszkola i wyjścia z dzieckiem do domu (karty znajdują się na tablicach przy czytnikach w przedszkolu).

Planując czas pobytu dziecka w przedszkolu należy wziąć pod uwagę fakt, że po południu w przedszkolu odbywa się także wiele ważnych dla rozwoju dziecka działań: np. odbywają się płatne zajęcia dodatkowe dla dzieci; gry, zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe wspierające dziecko w osiąganiu dojrzałości szkolnej; tak ważna dla dziecka – praca indywidualna z nauczycielem; realizacja naszych autorskich programów pracy z dzieckiem; zajęcia relaksacyjno- wyciszające; indywidualne i zespołowe zabawy teatralne, konstrukcyjne, twórcze i in. wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka ; gry i zabawy dydaktyczne;; uroczystości i inne przedszkolne imprezy; gry i zabawy tematyczne; czytanie dzieciom różnorodnych utworów literatury dziecięcej i wiele innych ciekawych działań.

ZAPRASZAMY!

 

 

 

ROK SZKOLNY 2018/19 

JEŻELI ZDECYDUJECIE SIĘ PAŃSTWO NA WYBÓR NASZEGO PRZEDSZKOLA DLA SWOJEGO DZIECKA - PROSIMY O ODBIÓR NINIEJSZEGO WNIOSKU (WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI I INFORMATOREM) W KANCELARII PRZEDSZKOLA W GODZINACH OD 8.00. DO 15.00.

PONIŻSZY WNIOSEK STANOWI - WZÓR. WARUNKIEM ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA JEST OSOBISTE PRZEKAZANIE NAM WNIOSKU Z ORYGINALNYMI PODPISAMI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

PROSIMY PAMIETAĆ O WYPEŁNIENIU ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU!!!


UWAGA!!!

Wniosek dla nowych przedszkolaków (PDF) w załączniku.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ