Wrzesnia

1 obrazek
26 obrazek
Telefony, godziny pracy, numery kont bankowych
Dodano: 27-01-2020 | Concept INTERMEDIA

Urząd Miasta i Gminy
we Wrześni
ul. Ratuszowa 1
62-300 Września

 

tel. 48 (61) 640 40 40
tel. 48 (61) 436 08 80

fax. 48 (61) 640 40 44
fax. 48 (61) 436 25 00
wrzesnia@wrzesnia.pl

52° 19′ 32.24″ N, 17° 33′ 56.52″ E

 

Godziny otwarcia:
Pon. 8.00 - 16.00
Wt.-Pt. 8.00 - 15.00

 

Straż Miejska
ul. Ratuszowa 1 (wejście „B”)
62-300 Września

bezpłatny numer 986
tel. (61) 640 41 01
tel. (61) 640 41 02
telefon komórkowy  500 191 040 (tzw. patrolowy)
www.straz.wrzesnia.pl
e-mail: straz@wrzesnia.pl

 

Wydział Spraw Obywatelskich z Urzędem Stanu Cywilnego
ul. Fryderyka Chopina 9

62-300 Września

Urząd Stanu Cywilnego tel. 48 (61) 640 41 88 – 92
Biuro dowodów osobistych tel. 48 (61) 640 41 94 – 95
Biuro ewidencji ludności tel. 48 (61) 640 41 96 – 98

 

Godziny otwarcia:
Pon. 8.00 – 16.00
Wt.-Pt. 7.30 – 14.30

 

Numery kont bankowych, na które można dokonywać wpłat na rzecz Gminy Września.

GMINA WRZEŚNIA
ul. RATUSZOWA 1
62-300 WRZEŚNIA

Podatek rolny, leśny i od nieruchomości - osóby prawne
87 9681 0002 0011 1474 2000 0050

Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne - miasto
66 9681 0002 0011 1474 2000 0040

Podatek rolny, leśny i od nieruchomości - osoby fizyczne  - wieś

24 9681 0002 0011 1474 2000 0020

Podatek od środków transportowych
45 9681 0002 0011 1474 2000 0030

Opłata śmieciowa
89 9681 0002 0011 1474 0187 7310

Pozostałe dochody należne gminie (opłata za koncesje za alkohol; czynsze za lokale mieszkalne, użytkowe, garaże; odsetki; zajęcie pasa drogowego, licencje, grzywny, mandaty i inne kary; darowizny; opłata targowa; opłata skarbowa, odsetki...)
68 9681 0002 0011 1474 0179 5820

Wadia, kaucje, depozyty
15 9681 0002 0011 1474 0111 3700

Rachunek podstawowy Gminy (m.in. dotacje, subwencje, udział w PIT...)
17 9681 0002 0011 1474 0111 3470

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ