Wrzesnia

1 obrazek
30 obrazek
Wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatkowej bądź niefigurowaniu - podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych
Dodano: 15-07-2019 | Jakub Goc

Wydział Podatkowy. Pokój nr 2, tel. 640-40-01, 640-40-03, 640-40-07. Karta usług i wniosek w załączniku.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ