Wrzesnia

1 obrazek
21 obrazek
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości podatkowych
Dodano: 02-01-2019 | Paulina Benc

Sprawę realizuje Wydział Podatkowy, pokój nr 7, tel. 61 640 40 02. Więcej informacji w karcie usług (załącznik).

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ