Wrzesnia

1 obrazek
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
50 obrazek
23 obrazek
106 obrazek
101 obrazek
108 obrazek
31 obrazek
105 obrazek
107 obrazek
95 obrazek
96 obrazek
94 obrazek
97 obrazek
99 obrazek
100 obrazek
104 obrazek
102 obrazek
103 obrazek
2 obrazek
3 obrazek
4 obrazek
5 obrazek
Zaległości w opłatach czynszowych
Dodano: 10-01-2019 | Paulina Benc

Sprawę realizuje Wydział Gospodarki Mieszkaniowej, tel. 61 640-39-92, ul. Chopina 9, pokój nr 16.

 

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej posiadające zadłużenie w opłatach czynszowych mogą ubiegać się o odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty bądź umorzenie należności z tego tytułu.

 

Wniosek o umorzenie, odroczenie terminu płatności bądź rozłożenie na raty należności powinien być należycie umotywowany i udokumentowany. Warunkiem obowiązywania umowy ratalnej jest terminowe regulowanie wobec Gminy wynikających z zawartej umowy rat, jak również bieżących należności wynikających z tego samego tytułu. Odroczenie terminu spłaty całości lub części należności może nastąpić na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

 

W przypadku przedsiębiorcy możliwe jest udzielanie ulg, o których mowa wyżej, które nie stanowią pomocy publicznej lub stanowią pomoc de minimis, udzielaną zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 379 z 28.12.2006 r.).

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ