Wrzesnia

1 obrazek
27 obrazek
Zaległości w opłatach czynszowych
Dodano: 10-01-2019 | Paulina Benc

Sprawę realizuje Wydział Gospodarki Mieszkaniowej, tel. 61 640-39-92, ul. Chopina 9, pokój nr 16.

 

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej posiadające zadłużenie w opłatach czynszowych mogą ubiegać się o odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty bądź umorzenie należności z tego tytułu.

 

Wniosek o umorzenie, odroczenie terminu płatności bądź rozłożenie na raty należności powinien być należycie umotywowany i udokumentowany. Warunkiem obowiązywania umowy ratalnej jest terminowe regulowanie wobec Gminy wynikających z zawartej umowy rat, jak również bieżących należności wynikających z tego samego tytułu. Odroczenie terminu spłaty całości lub części należności może nastąpić na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

 

W przypadku przedsiębiorcy możliwe jest udzielanie ulg, o których mowa wyżej, które nie stanowią pomocy publicznej lub stanowią pomoc de minimis, udzielaną zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 379 z 28.12.2006 r.).

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ