Wrzesnia

1 obrazek
25 obrazek
Ewidencja ludności
Dodano: 04-06-2020 | Jakub Goc

Sprawy załatwiane w ewidencji ludności:

 

- zameldowanie na pobyt stały i czasowy

- wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego

- zgłoszenie wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

- udostępnianie danych jednostkowych

- wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców

- występowanie do ministra właściwego ds. wewnętrznych o nadanie numeru PESEL

- wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

 

karty informacyjne i wnioski w załącznikach

Załączniki:
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ