Wrzesnia

1 obrazek
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
50 obrazek
20 obrazek
106 obrazek
101 obrazek
108 obrazek
31 obrazek
105 obrazek
107 obrazek
95 obrazek
96 obrazek
94 obrazek
97 obrazek
99 obrazek
100 obrazek
104 obrazek
102 obrazek
103 obrazek
2 obrazek
3 obrazek
4 obrazek
5 obrazek
Ewidencja ludności
Dodano: 29-08-2018 | Jakub Goc

Sprawy załatwiane w ewidencji ludności:

 

- zameldowanie na pobyt stały i czasowy

- wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego

- zgłoszenie wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

- udostępnianie danych jednostkowych

- wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców

- występowanie do ministra właściwego ds. wewnętrznych o nadanie numeru PESEL

- wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

 

karty informacyjne i wnioski w załącznikach

Załączniki:
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ