Wrzesnia

1 obrazek
23 obrazek

Maj 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
106 obrazek
31 obrazek
101 obrazek
95 obrazek
96 obrazek
94 obrazek
97 obrazek
99 obrazek
100 obrazek
104 obrazek
107 obrazek
102 obrazek
103 obrazek
105 obrazek
2 obrazek
3 obrazek
4 obrazek
5 obrazek
Punkty odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Dodano: 25-08-2011 | Marcin Maciejewski

Informacja dla mieszkańców:


Obowiązki gminy:


Zgodnie art. 3 ust. 2 pkt. 6a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności: udostępniają mieszkańcom na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informację o znajdujących się na terenie gminy zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495), zawierającą:

a) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

b) adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r. ze zm.):

  • użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt (art. 35),

  • zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami (art. 36),

  • zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany przyjąć każdy przekazywany przez użytkownika zużyty sprzęt, z zastrzeżeniem ust. 2. sprzedawca detaliczny, sprzedawca hurtowy oraz prowadzący punkt serwisowy może odmówić przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt (art. 37 a, ust. 1, ust. 2),

  • sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju (art. 42, ust. 1),

  • kto, wbrew zakazowi określonemu w art. 36, umieszcza zużyty sprzęt łącznie z innymi odpadami, podlega karze grzywny (art. 74).

 

 

Informacja dla zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:


Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r. ze zm.): zbierający zużyty sprzęt, z wyjątkiem punktu serwisowego oraz sprzedawcy detalicznego i sprzedawcy hurtowego, jest obowiązany przekazać wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, na terytorium którego działa, w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności, informację zawierającą:

1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt;

2) adresy punktów zbierania zużytego sprzętu, z wyłączeniem punktów sprzedaży sprzętu oraz punktów serwisowych.

2. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 1, zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany poinformować o tym wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, na terenie którego działa, w terminie 30 dni od dnia nastąpienia zmiany.

3. Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany poinformować wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, na terenie którego działa, o zakończeniu działalności, w terminie 30 dni od dnia trwałego zaprzestania jej wykonywania.

 

Zgodnie z powyższym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych z terenu miasta gminy Września jest odbierany przez:


 1. Przedsiębiorców z którymi mieszkańcy maja zawartą umowę na odbiór odpadów komunalnych. W przypadku miasta i gminy września są to następujące firmy:

 

l.p.

Przedsiębiorca

Adres

Miejsce odbioru sprzętu

1

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o

ul. Sikorskiego 38

62-300 Września

ul. Sikorskiego 38

62-300 Września

pon. - pt. w godz. 7.00 – 15.00

sob. 8.00 – 12.00

2

„Iglespol”

ul. Wrocławska 14

62-300 Września

ul. Wrocławska 14

62-300 Września

pon. - pt. 7.00 – 15.00

sob. 8.00 – 13.00

3

„Zys” - PUK Artur Zys

ul. Warszawska 2

62-020 Swarzędz

ul. Sportowa 8

Sokołowo

62-300 Września

pon. - pt. 7.00 – 15.00

 

2. punkty sprzedaży detalicznej i hurtowej, przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju, co zużyty sprzęt w ilości nie większej niż ilość zakupionego nowego sprzętu,

3. punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wyszczególnionych na naszej stronie (informacje te są aktualizowane w przeciągu 7 dni od daty ich pozyskania):

 

l.p.

Przedsiębiorca

Adres

Miejsce odbioru sprzętu

1

TROXI

Zakład Obrotu Odpadami, Szymon Roszkowiak

ul. Malinowa 3

62-300 Września

ul. Malinowa 3

62-300 Września

2

F.H.U. MaWiD

Wiesław Dekowski

Gutowo Wielkie 8

62-302 Węgierki

Gutowo Wielkie 8

pon. - pt w godz. 7.00 – 16.00

sob. 7.00 – 13.00

3

ALKO Edmund Klonowski

 

 

ul. Malinowa 3

62-300 Września

ul. Malinowa 3

62-300 Września

czynny w godz. 7.00 – 15.00

 

 

 

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ