Wrzesnia

1 obrazek
21 obrazek
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dodano: 16-11-2018 | Paulina Benc

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni działa na terenie Gminy Września. Swoim zasięgiem obejmuje teren miasta Września oraz pobliskie wsie.

Podstawowym celem Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Ośrodek realizuje zadania wynikające zarówno z ustawy o pomocy społecznej jak i ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

http://www.ops.wrzesnia.pl/

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ