Wrzesnia

1 obrazek
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
50 obrazek
25 obrazek
106 obrazek
101 obrazek
108 obrazek
31 obrazek
105 obrazek
107 obrazek
95 obrazek
96 obrazek
94 obrazek
97 obrazek
99 obrazek
100 obrazek
104 obrazek
102 obrazek
103 obrazek
2 obrazek
3 obrazek
4 obrazek
5 obrazek
Obowiązek nauki
Dodano: 16-01-2014 | Jakub Goc

W związku z nadchodzącym rokiem szkolnym przypominamy o pewnych faktach, które są niezwykle ważne dla każdego ucznia. Zgodnie z polskim ustawodawstwem obowiązkowi nauki podlega każdy obywatel do ukończenia 18. roku życia. Po ukończeniu szkoły gimnazjalnej obowiązek nauki jest realizowany w publicznej lub niepublicznej szkole ponadgimnazjalnej.
Nad przestrzeganiem ustawowego zapisu o obowiązku szkolnym na terenie Miasta i Gminy Września czuwa Burmistrz, który w razie nieprzestrzegania zapisu ustawy może nałożyć grzywnę.
W związku z tym rodzice uczniów są zobowiązani złożyć do 14 września w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni pisemną informację o przyjęciu ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej. Stosowne druki można pobrać w gimnazjach, do których uczęszczali uczniowie, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz na stronie internetowej www.wrzesnia.pl.PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ