Wrzesnia

1 obrazek
28 obrazek
Obowiązek nauki
Dodano: 16-01-2014 | Jakub Goc

W związku z nadchodzącym rokiem szkolnym przypominamy o pewnych faktach, które są niezwykle ważne dla każdego ucznia. Zgodnie z polskim ustawodawstwem obowiązkowi nauki podlega każdy obywatel do ukończenia 18. roku życia. Po ukończeniu szkoły gimnazjalnej obowiązek nauki jest realizowany w publicznej lub niepublicznej szkole ponadgimnazjalnej.
Nad przestrzeganiem ustawowego zapisu o obowiązku szkolnym na terenie Miasta i Gminy Września czuwa Burmistrz, który w razie nieprzestrzegania zapisu ustawy może nałożyć grzywnę.
W związku z tym rodzice uczniów są zobowiązani złożyć do 14 września w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni pisemną informację o przyjęciu ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej. Stosowne druki można pobrać w gimnazjach, do których uczęszczali uczniowie, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz na stronie internetowej www.wrzesnia.pl.PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ