Wrzesnia

1 obrazek
29 obrazek
106 obrazek
101 obrazek
108 obrazek
31 obrazek
105 obrazek
107 obrazek
95 obrazek
96 obrazek
94 obrazek
97 obrazek
99 obrazek
100 obrazek
104 obrazek
102 obrazek
103 obrazek
2 obrazek
3 obrazek
4 obrazek
5 obrazek
Honorowi Obywatele Wrześni
Dodano: 26-07-2011 | Marcin Maciejewski

Les Bachorz
Data nadania honorowego obywatelstwa: 17.05.1996 r.

Kliknij na obrazek aby powiększyć

Urodzony się w 1920 roku, absolwent wrzesińskiego gimnazjum. W 1939 roku dostał się do niewoli radzieckiej i przebywał w łagrach na Kołymie. W 1941 roku dostał się do tworzonej w ZSRR Armii Andersa, z którą udał się w 1942 na Bliski Wschód i przeszedł wraz z nią cały szlak bojowy.
Po wojnie ukończył studia na wydziale architektury i budownictwa Uniwersytetu Cambridge.
W 1952 roku przeniósł się do Kanady, gdzie mieszka do dziś.
Les Bachorz po 1989 roku aktywnie włączył się w proces modernizacji naszego kraju. W 1990 roku założył Fundację Dzieci Wrzesińskich i został jej pierwszym prezesem oraz w znacznym stopniu sfinansował jej działalność.
Jego dzieło czyli Fundacja Dzieci Wrzesińskich do dnia dzisiejszego działa prężnie na polu szeroko pojętej edukacji, rozwoju fizycznego i intelektualnego dzieci i młodzieży.

Olgierd Brzeski
Data nadania honorowego obywatelstwa: 17.05.1996 r.

Kliknij na obrazek aby powiększyć

Urodzony w 1920 w Poznaniu. Walczył w okresie II wojny światowej na froncie zachodnim, później dostał się do Szwajcarii. Tam skończył szkołę średnią oraz studia chemiczne.
W 1958 roku wyjechał do Kanady i aktywnie włączył się w pomoc dla Polski. W okresie stanu wojennego aktywnie włączył się w pomoc dla Polski m.in. poprzez organizację pomocy humanitarnej. Był także prezesem Kanadyjsko – Polskiej Izby Handlowej.
Olgierd Brzeski zmarł w 2000 roku.
Obecnie osoba Olgierda Brzeskiego bezsprzecznie kojarzona jest z grodem Grzybowo. Tym terenem zainteresował się już w okresie międzywojennym. Przeprowadził tam w tym czasie szczątkowe badania archeologiczne. Jednak wojna przerwała jego plany dokonania dokładnego rekonesansu w grodzisku.
Od 1988 był głównym sponsorem badań archeologicznych prowadzonych w Grodzie Grzybowo pod kierunkiem prof. Zofii Kurnatowskiej.

Malcolm Matthews
Data nadania honorowego obywatelstwa: 20.03.1998 r.

Kliknij na obrazek aby powiększyć

Malcolm Matthews to emerytowany urzędnik Hrabstwa Nottingham. Po transformacji ustrojowej , dzięki jego osobistym staraniom utworzono we Wrześni Centrum Kształcenia Kadr Mleczarskich, które w 1994 roku otworzył osobiście książę Kentu.
Malcolm Matthews doprowadził również do nawiązania kontaktów wrzesińskich szkół z placówkami oświatowymi w Nottingham, które zaowocowały przede wszystkim podniesieniem kwalifikacji językowych wrzesińskich uczniów i nauczycieli.

Wolfgang Galler
Data nadania honorowego obywatelstwa: 25.04.2001 r.

Kliknij na obrazek aby powiększyć

Były burmistrz Garbsen, sygnatariusz nawiązanej umowy o partnerstwie z Wrześnią z 1991 roku.
Dzięki jego staraniom zainicjowano współpracę polsko – niemiecką (Września - Garbsen) nie tylko na linii samorządowej lecz także pomiędzy organizacjami sfery życia publicznego (chóry, sportowcy, młodzież szkolna).
Nieoceniona okazała się pomoc burmistrza Gallera w początkowej fazie tworzenia się wrzesińskiej samorządności. Pozyskano wtedy wiele rad oraz praktycznych rozwiązań z zakresu realizacji zadań publicznych.
Również dzięki staraniom Wolfganga Gallera Września otrzymała możliwość zaprezentowania się podczas wystawy światowej EXPO 2000.

Jarosław Kukulski
Data nadania honorowego obywatelstwa: 28.06.2004 r.

Kliknij na obrazek aby powiększyć

Urodził się 25 maja 1944 roku we Wrześni. Absolwent wrzesińskiej Szkoły Podstawowej nr 1 i poznańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej.
W 1968 roku założył zespół Waganci do którego rok później dołączyła jego przyszła żona – Anna Jantar. Dla niej i dla innych polskich wykonawców pisał piosenki, które później stawały się wielkimi przebojami.
Jarosław Kukulski, mimo, że od lat nie mieszka we Wrześni, nadal utrzymuje żywe kontakty z rodzinnym miastem, a w latach 2004 – 2006 wraz z córką Natalią Kukulską patronował wrzesińskim Festiwalom im. Anny Jantar.

Gűnter Heidkämper
Data nadania honorowego obywatelstwa: 13.03.2008 r.

Kliknij na obrazek aby powiększyć

Wieloletni samorządowiec miasta Garbsen w tym zastępca burmistrza. Od czasu nawiązania partnerstwa z Wrześnią inicjator kontaktów między placówkami z obu partnerskich miast.
Wielokrotnie zasiadał w jury konkursu języka niemieckiego organizowanego we Wrześni oraz aktywny uczestnik takich rocznic jak Rocznica Wiosny Ludów, brał udział w Biegu Kosynierów na trasie Września – Miłosław.
Dzięki niemu wielu mieszkańców naszego miasta miało okazję odwiedzić to partnerskie miasto Wrześni.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ