Wrzesnia

1 obrazek
30 obrazek
Honorowi Obywatele Wrześni
Dodano: 26-07-2011 | Marcin Maciejewski

Les Bachorz
Data nadania honorowego obywatelstwa: 17.05.1996 r.

Kliknij na obrazek aby powiększyć

Urodzony się w 1920 roku, absolwent wrzesińskiego gimnazjum. W 1939 roku dostał się do niewoli radzieckiej i przebywał w łagrach na Kołymie. W 1941 roku dostał się do tworzonej w ZSRR Armii Andersa, z którą udał się w 1942 na Bliski Wschód i przeszedł wraz z nią cały szlak bojowy.
Po wojnie ukończył studia na wydziale architektury i budownictwa Uniwersytetu Cambridge.
W 1952 roku przeniósł się do Kanady, gdzie mieszka do dziś.
Les Bachorz po 1989 roku aktywnie włączył się w proces modernizacji naszego kraju. W 1990 roku założył Fundację Dzieci Wrzesińskich i został jej pierwszym prezesem oraz w znacznym stopniu sfinansował jej działalność.
Jego dzieło czyli Fundacja Dzieci Wrzesińskich do dnia dzisiejszego działa prężnie na polu szeroko pojętej edukacji, rozwoju fizycznego i intelektualnego dzieci i młodzieży.

Olgierd Brzeski
Data nadania honorowego obywatelstwa: 17.05.1996 r.

Kliknij na obrazek aby powiększyć

Urodzony w 1920 w Poznaniu. Walczył w okresie II wojny światowej na froncie zachodnim, później dostał się do Szwajcarii. Tam skończył szkołę średnią oraz studia chemiczne.
W 1958 roku wyjechał do Kanady i aktywnie włączył się w pomoc dla Polski. W okresie stanu wojennego aktywnie włączył się w pomoc dla Polski m.in. poprzez organizację pomocy humanitarnej. Był także prezesem Kanadyjsko – Polskiej Izby Handlowej.
Olgierd Brzeski zmarł w 2000 roku.
Obecnie osoba Olgierda Brzeskiego bezsprzecznie kojarzona jest z grodem Grzybowo. Tym terenem zainteresował się już w okresie międzywojennym. Przeprowadził tam w tym czasie szczątkowe badania archeologiczne. Jednak wojna przerwała jego plany dokonania dokładnego rekonesansu w grodzisku.
Od 1988 był głównym sponsorem badań archeologicznych prowadzonych w Grodzie Grzybowo pod kierunkiem prof. Zofii Kurnatowskiej.

Malcolm Matthews
Data nadania honorowego obywatelstwa: 20.03.1998 r.

Kliknij na obrazek aby powiększyć

Malcolm Matthews to emerytowany urzędnik Hrabstwa Nottingham. Po transformacji ustrojowej , dzięki jego osobistym staraniom utworzono we Wrześni Centrum Kształcenia Kadr Mleczarskich, które w 1994 roku otworzył osobiście książę Kentu.
Malcolm Matthews doprowadził również do nawiązania kontaktów wrzesińskich szkół z placówkami oświatowymi w Nottingham, które zaowocowały przede wszystkim podniesieniem kwalifikacji językowych wrzesińskich uczniów i nauczycieli.

Wolfgang Galler
Data nadania honorowego obywatelstwa: 25.04.2001 r.

Kliknij na obrazek aby powiększyć

Były burmistrz Garbsen, sygnatariusz nawiązanej umowy o partnerstwie z Wrześnią z 1991 roku.
Dzięki jego staraniom zainicjowano współpracę polsko – niemiecką (Września - Garbsen) nie tylko na linii samorządowej lecz także pomiędzy organizacjami sfery życia publicznego (chóry, sportowcy, młodzież szkolna).
Nieoceniona okazała się pomoc burmistrza Gallera w początkowej fazie tworzenia się wrzesińskiej samorządności. Pozyskano wtedy wiele rad oraz praktycznych rozwiązań z zakresu realizacji zadań publicznych.
Również dzięki staraniom Wolfganga Gallera Września otrzymała możliwość zaprezentowania się podczas wystawy światowej EXPO 2000.

Jarosław Kukulski
Data nadania honorowego obywatelstwa: 28.06.2004 r.

Kliknij na obrazek aby powiększyć

Urodził się 25 maja 1944 roku we Wrześni. Absolwent wrzesińskiej Szkoły Podstawowej nr 1 i poznańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej.
W 1968 roku założył zespół Waganci do którego rok później dołączyła jego przyszła żona – Anna Jantar. Dla niej i dla innych polskich wykonawców pisał piosenki, które później stawały się wielkimi przebojami.
Jarosław Kukulski, mimo, że od lat nie mieszka we Wrześni, nadal utrzymuje żywe kontakty z rodzinnym miastem, a w latach 2004 – 2006 wraz z córką Natalią Kukulską patronował wrzesińskim Festiwalom im. Anny Jantar.

Gűnter Heidkämper
Data nadania honorowego obywatelstwa: 13.03.2008 r.

Kliknij na obrazek aby powiększyć

Wieloletni samorządowiec miasta Garbsen w tym zastępca burmistrza. Od czasu nawiązania partnerstwa z Wrześnią inicjator kontaktów między placówkami z obu partnerskich miast.
Wielokrotnie zasiadał w jury konkursu języka niemieckiego organizowanego we Wrześni oraz aktywny uczestnik takich rocznic jak Rocznica Wiosny Ludów, brał udział w Biegu Kosynierów na trasie Września – Miłosław.
Dzięki niemu wielu mieszkańców naszego miasta miało okazję odwiedzić to partnerskie miasto Wrześni.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ