Wrzesnia

1 obrazek
27 obrazek
106 obrazek
101 obrazek
108 obrazek
31 obrazek
105 obrazek
107 obrazek
95 obrazek
96 obrazek
94 obrazek
97 obrazek
99 obrazek
100 obrazek
104 obrazek
102 obrazek
103 obrazek
2 obrazek
3 obrazek
4 obrazek
5 obrazek
Archiwum
Dotacje na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2019 roku
Dodano: 11-02-2019 | Szymon Krajniak | wyświetleń: 722

ZARZĄDZENIE Nr 43
Burmistrza Miasta i Gminy Września
z dnia 8 lutego 2019 r.


w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2019 roku.


Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz w związku z Uchwałą XXXVII/477/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie: programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zatwierdza się do realizacji zadania w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku. 2. Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację przedmiotowych zadań stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Przyznanie dotacji nastąpi w drodze umów, które określą szczegółowe prawa i obowiązki stron.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZESTAWIENIE OFERT na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w zakresie kultury fizycznej w roku 2019 w załączniku.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ