Wrzesnia

1 obrazek
24 obrazek
106 obrazek
101 obrazek
108 obrazek
31 obrazek
105 obrazek
107 obrazek
95 obrazek
96 obrazek
94 obrazek
97 obrazek
99 obrazek
100 obrazek
104 obrazek
102 obrazek
103 obrazek
2 obrazek
3 obrazek
4 obrazek
5 obrazek
Archiwum
Dotacje na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku.
Dodano: 11-02-2019 | Szymon Krajniak | wyświetleń: 798

 

ZARZĄDZENIE Nr 44
Burmistrza Miasta i Gminy Września
z dnia 8 lutego 2019 r. 
 
w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz w związku z Uchwałą Nr XXVII/477/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie: programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 zarządza się, co następuje:
 
 
§ 1.1. Zatwierdza się do realizacji zadania w dziedzinie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku.
 
 
2. Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację przedmiotowych zadań stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
 
 
§ 2. Przyznanie dotacji nastąpi w drodze umów, które określą szczegółowe prawa i obowiązki stron.
 
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE Nr 44
Burmistrza Miasta i Gminy Września
z dnia 8 lutego 2019 r. 

w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz w związku z Uchwałą Nr XXVII/477/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie: programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 zarządza się, co następuje:
 
 
§ 1.1. Zatwierdza się do realizacji zadania w dziedzinie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku.
 
 
2. Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację przedmiotowych zadań stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
 
 
§ 2. Przyznanie dotacji nastąpi w drodze umów, które określą szczegółowe prawa i obowiązki stron.
 
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZESTAWIENIE OFERT na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w zakresie kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w roku 2019 w załączniku.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ