Wrzesnia

1 obrazek
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
50 obrazek
22 obrazek
Od 6 maja otwarte zostały oddziały przedszkolne (zerówki) w szkołach podstawowych
Dodano: 11-05-2020 | Jakub Goc | wyświetleń: 283

 

Od 6 maja otwarte zostały oddziały 
przedszkolne (zerówki) w szkołach 
podstawowych

Od 6 maja otwarte zostały oddziały przedszkolne (zerówki) w szkołach podstawowych

W związku z decyzją o otwarciu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedstawiamy wytyczne dla dyrektorów, przygotowane przez organ prowadzący zgodne z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

 

1. W pierwszej kolejności z oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej mogą skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

2. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

3. Zajęcia dla dzieci prowadzone będą w godzinach 8.00-13.00, dziecko należy przyprowadzić do szkoły najpóźniej do godziny 8.15.

4. Przy wejściu do szkoły umieszczony będzie płyn do dezynfekcji rąk, którego należy użyć przed wejściem do budynku.

5. Dziecko musi być przyprowadzane i odbierane przez osobę zdrową. Nie realizujemy dowozu dziecka do szkoły.

6. Dziecko powinno mieć indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i ze szkoły. 

7. Rodzic/opiekun prawny może wchodzić z dzieckiem wyłącznie do przestrzeni wspólnej w szkole z zachowaniem zasady 1 rodzic 

z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności. 

8. Przed przyjęciem dziecka do szkoły rodzic/opiekun prawny oddaje nauczycielowi wypełnione: „Ankietę dla rodziców/opiekunów prawnych” oraz „Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka”.

9. Przed wejściem na zajęcia, dziecko będzie miało mierzoną temperaturę. W przypadku podwyższonej temperatury (powyżej 37°C) dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły.

10. Zabrania się przynoszenia do szkoły niepotrzebnych przedmiotów oraz zabawek.

11. Na terenie szkoły dziecko będzie przebywać bez maseczki.

12. Jeśli w trakcie trwania zajęć nauczyciel zauważy niepokojące objawy chorobowe u dziecka niezwłocznie powiadomi rodzica/opiekuna prawnego o konieczności pilnego odebrania dziecka.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ