Wrzesnia

1 obrazek
26 obrazek
106 obrazek
101 obrazek
108 obrazek
31 obrazek
105 obrazek
107 obrazek
95 obrazek
96 obrazek
94 obrazek
97 obrazek
99 obrazek
100 obrazek
104 obrazek
102 obrazek
103 obrazek
2 obrazek
3 obrazek
4 obrazek
5 obrazek
Archiwum
PIONIER-ska umowa partnerska
Dodano: 30-05-2019 | Joanna Mańkowska | wyświetleń: 351

27 maja w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni podpisano umowę o nawiązaniu współpracy pomiędzy Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym reprezentowanym przez dr. inż. Cezarego Mazurka a Gminą Września reprezentowaną przez Burmistrza Tomasza Kałużnego.


Umowa stwarza możliwości bliższej współpracy obu partnerów w zakresie dynamicznego rozwoju nowych technologii, w tym mediów cyfrowych stanowiących o rozwoju współczesnego świata i gospodarki. Edukacja cyfrowa zwiększa efektywność procesów edukacyjnych, pozwala rozwinąć kluczowe umiejętności, w tym społeczne, pozwala rozwinąć kreatywność dzieci i młodzieży, nauczyć je współpracy w grupie, odpowiedzialności, planowania i twórczego podejścia do własnego rozwoju. PCSS jest członkiem konsorcjum „PIONIER Polski Internet Optyczny – Konsorcjum Akademickich Sieci Komputerowych i Centrów Komputerów Dużej Mocy”. Od kilku lat utrzymuje bliskie kontakty z naszą gminą, bierze udział w corocznych konferencjach naukowych „Lepsza edukacja” współorganizowanych przez Gminę Września i Samorządową Szkołę Podstawową nr 6 we Wrześni. Jej dyrektor – Dariusz Andrzejewski został przedstawicielem strony wrzesińskiej odpowiedzialnym za realizację właśnie podpisanej umowy.Jakie korzyści wynikają z zawartej umowy? PCSS zobowiązuje się do udostępnienia nieodpłatnie wybranych usług w ramach Krajowej Sieci Naukowej PIONIER w przyszłym roku szkolnym, dzięki czemu szkoły wrzesińskie wezmą udział w pilotażowym programie wg wybranych scenariuszy: „Twórz – działaj”, „Współpracuj – komunikuj się”, „Udostępnij i współdziel”, „Poznawaj i szukaj”. W każdej szkole biorącej udział w pilotażu przeprowadzona zostanie jedna lekcja w miesiącu z wykorzystaniem potencjału dostarczonych usług z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ