Wrzesnia

1 obrazek
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
50 obrazek
25 obrazek
Użytkowanie wieczyste, opłata przekształceniowa
Dodano: 24-04-2020 | Jakub Goc | wyświetleń: 522

 

Użytkowanie wieczyste, opłata przekształceniowa

Użytkowanie wieczyste, opłata przekształceniowa

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw informujemy, że uległ zmianie termin wnoszenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Gminy Września oraz opłaty przekształceniowej za rok 2020.

Wyżej wymienione opłaty płatne będą w terminie do 30 czerwca 2020 r. 

Opłaty należy uiszczać na indywidualne numery rachunku bankowego. Rachunek bankowy, na który należy wpłacać jest indywidualnym numerem, jaki otrzymał każdy użytkownik wieczysty bądź właściciel, który otrzymał zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Szczegółowe informacje dotyczące wysokości opłaty oraz numeru rachunku bankowego można uzyskać pod nr tel. 61 640 40 37.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ