Wrzesnia

1 obrazek
24 obrazek
106 obrazek
101 obrazek
108 obrazek
31 obrazek
105 obrazek
107 obrazek
95 obrazek
96 obrazek
94 obrazek
97 obrazek
99 obrazek
100 obrazek
104 obrazek
102 obrazek
103 obrazek
2 obrazek
3 obrazek
4 obrazek
5 obrazek
Archiwum
Decyzje o warunkach zabudowy dla budynków o funkcji mieszkalnej w sąsiedztwie istniejących i planowanych elektrowni wiatrowych
Dodano: 16-05-2019 | Jakub Goc | wyświetleń: 985

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

Decyzje o warunkach zabudowy dla budynków o funkcji mieszkalnej w sąsiedztwie istniejących i planowanych elektrowni wiatrowych.Inwestorzy zainteresowani realizacją budynku mieszkalnego lub budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa w odległości mniejszej od dziesięciokrotności całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, powinni złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Września, wniosek o ustalenie warunków zabudowy wraz z niezbędnymi załącznikami w celu wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Termin na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy upływa 16 lipca 2019 r. Po tym terminie nie będzie można uzyskać decyzji o warunkach zabudowy dla funkcji mieszkaniowej na ww. obszarze.

Informacji na temat warunków zabudowy udziela Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury, II piętro, pokój 22.Powyższe wynika z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, zgodnie z którym „postępowania w przedmiocie wydania decyzji WZ, dotyczące budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład którego wchodzi funkcja mieszkaniowa, wszczęte po dniu wejścia w życie ustawy prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy” (tj. do dnia 16 lipca 2019 r.).

Z daleko idącej ostrożności informuję, że dla realizacji inwestycji wymagane jest także uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, do wydania którego organem właściwym jest Starosta Wrzesiński.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Września

/ Tomasz Kałużny/

Załączniki:

- poglądowe mapy przedstawiające tereny dla których nie będzie możliwe uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji o funkcji mieszkaniowej po 16 lipca 2019 r.  

 

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ