Wrzesnia

1 obrazek
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
50 obrazek
27 obrazek
Archiwum
Decyzje o warunkach zabudowy dla budynków o funkcji mieszkalnej w sąsiedztwie istniejących i planowanych elektrowni wiatrowych
Dodano: 16-05-2019 | Jakub Goc | wyświetleń: 1728

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

Decyzje o warunkach zabudowy dla budynków o funkcji mieszkalnej w sąsiedztwie istniejących i planowanych elektrowni wiatrowych.Inwestorzy zainteresowani realizacją budynku mieszkalnego lub budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa w odległości mniejszej od dziesięciokrotności całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, powinni złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Września, wniosek o ustalenie warunków zabudowy wraz z niezbędnymi załącznikami w celu wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Termin na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy upływa 16 lipca 2019 r. Po tym terminie nie będzie można uzyskać decyzji o warunkach zabudowy dla funkcji mieszkaniowej na ww. obszarze.

Informacji na temat warunków zabudowy udziela Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury, II piętro, pokój 22.Powyższe wynika z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, zgodnie z którym „postępowania w przedmiocie wydania decyzji WZ, dotyczące budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład którego wchodzi funkcja mieszkaniowa, wszczęte po dniu wejścia w życie ustawy prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy” (tj. do dnia 16 lipca 2019 r.).

Z daleko idącej ostrożności informuję, że dla realizacji inwestycji wymagane jest także uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, do wydania którego organem właściwym jest Starosta Wrzesiński.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Września

/ Tomasz Kałużny/

Załączniki:

- poglądowe mapy przedstawiające tereny dla których nie będzie możliwe uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji o funkcji mieszkaniowej po 16 lipca 2019 r.  

 

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ