Wrzesnia

1 obrazek
25 obrazek
106 obrazek
101 obrazek
108 obrazek
31 obrazek
105 obrazek
107 obrazek
95 obrazek
96 obrazek
94 obrazek
97 obrazek
99 obrazek
100 obrazek
104 obrazek
102 obrazek
103 obrazek
2 obrazek
3 obrazek
4 obrazek
5 obrazek
Przetarg na połączenie ulic Paderewskiego i Działkowców
Dodano: 07-11-2019 | Joanna Mańkowska | wyświetleń: 65

31 października, Gmina Września ogłosiła przetarg na budowę drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Paderewskiego z ul. Działkowców we Wrześni.

 

Otwarcie ofert na ww. inwestycję nastąpi 21 listopada w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni. Zakres zamówienia obejmuje budowę drogi łączącej ul. Paderewskiego z ul. Działkowców o długości ok. 1160 m, budowę chodników o powierzchni ok. 1100 m2, ścieżki pieszo-rowerowej o długości 1160 m, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego w tym 32 lamp typu LED oraz doświetlenia przejść dla pieszych. 28 października br. burmistrz Wrześni przy kontrasygnacie Jolanty Kościańskiej, Skarbnika Miasta i Gminy Września podpisał z Wicewojewodą Wielkopolskim - Anetą Niestrawską umowę o dofinansowanie ww. zadania realizowanego z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Przedsięwzięcie to otrzymało dofinansowanie w wysokości ponad 3,7 mln zł.
Całkowity koszt oszacowany jest na kwotę ok. 7,4 mln zł.

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ