Wrzesnia

1 obrazek
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
50 obrazek
20 obrazek
Program pomocy dla wrzesińskich przedsiębiorców
Dodano: 27-03-2020 | Paulina Benc | wyświetleń: 684

Program pomocy dla wrzesińskich przedsiębiorców

Od tygodnia prowadzone są intensywne działania Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni mające na celu ograniczenie skutków pandemii, które będą niestety długotrwałe i dotkliwe dla wszystkich mieszkańców. Niewątpliwie odczuje to budżet miasta i lokalna gospodarka. Dlatego też tak istotna jest pomoc przedsiębiorcom oraz utrzymanie miejsc pracy.
Jako Burmistrz Wrześni wraz z innymi gminami wystąpiłem do Premiera R. P. z prośbą o pilne 
podjęcie niezbędnych działań. Liczymy, wraz z przedsiębiorcami, na wprowadzenie rozwiązań systemowych (ustaw), które dałyby nowe możliwości w zakresie udzielania pomocy lokalnym przedsiębiorcom.
Obecnie obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. W myśl tych przepisów organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:
1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę.
Udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań, w formach wskazanych powyżej, może nastąpić wyłącznie na indywidualny wniosek podatnika z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z regulacji o pomocy publicznej dla przedsiębiorców.
Mam nadzieję, że ze względu na sytuację pojawią się konkretne i oczekiwane przez wszystkich rozwiązania ze strony rządu i Sejmu. Na bieżąco śledzimy informacje na stronach rządowych tak, aby w sposób optymalny wykorzystać wszystkie dostępne narzędzia ograniczające straty lokalnych firm wynikające z trwającej pandemii.
Pamiętajmy jednak, że mniejsze wpływy z podatków oznaczają mniej środków na utrzymanie szkół, przedszkoli, utrzymanie dróg, oświetlenie ulic, utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, świadczenia pomocy społecznej i inne codzienne potrzeby mieszkańców. Dlatego wszystkie decyzje dotyczące tych kwestii trzeba podejmować bardzo roztropnie.

 

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
 |  Dodano: 21-05-2020 | Jakub Goc
grafika