Wrzesnia

1 obrazek
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
50 obrazek
28 obrazek
Archiwum
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Dodano: 12-11-2019 | Orzechowska | wyświetleń: 198

Ogłoszenie

o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usługw zakresie publicznego transportu zbiorowego


Na podstawie art. 7 ust. 2 Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z dnia 3 grudnia 2007 r.) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 ze. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Września ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.


1. Nazwa i adres właściwego organizatora

Gmina Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września


2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia

Bezpośrednie zawarcie umowy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 ze zm.) lub udzielenie koncesji na usługi w trybie ustawy z dnia 21 października 2016 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1528 ze zm.).


3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy

Rodzaj transportu: transport autobusowy (miejski)

Określenie sieci komunikacyjnej: publiczny transport zbiorowy na liniach użyteczności publicznej w zakresie gminnych (miejskich) przewozów pasażerskich w transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych obejmujących obszar miasta i gminy Września dla której gmina Września jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

Transport realizowany będzie na 2 liniach:

- linia A – mała pętla – kursować będzie od poniedziałku do piątku w dni robocze, szacunkowy roczny przebieg ok. 13 805,00 km,

- linia B – duża pętla – kursować będzie od poniedziałku do piątku w dni robocze, szacunkowy roczny przebieg ok. 16 390,30 km.


4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania

18 maja 2020 r.


5. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Umowa zostanie zawarta na czas określony – 42 miesiące, począwszy od 1 lipca 2020 roku.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
 |  Dodano: 21-05-2020 | Jakub Goc
grafika