Wrzesnia

1 obrazek
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
50 obrazek
25 obrazek
Archiwum
PIONIER-ska umowa partnerska
Dodano: 30-05-2019 | Joanna Mańkowska | wyświetleń: 561

27 maja w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni podpisano umowę o nawiązaniu współpracy pomiędzy Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym reprezentowanym przez dr. inż. Cezarego Mazurka a Gminą Września reprezentowaną przez Burmistrza Tomasza Kałużnego.


Umowa stwarza możliwości bliższej współpracy obu partnerów w zakresie dynamicznego rozwoju nowych technologii, w tym mediów cyfrowych stanowiących o rozwoju współczesnego świata i gospodarki. Edukacja cyfrowa zwiększa efektywność procesów edukacyjnych, pozwala rozwinąć kluczowe umiejętności, w tym społeczne, pozwala rozwinąć kreatywność dzieci i młodzieży, nauczyć je współpracy w grupie, odpowiedzialności, planowania i twórczego podejścia do własnego rozwoju. PCSS jest członkiem konsorcjum „PIONIER Polski Internet Optyczny – Konsorcjum Akademickich Sieci Komputerowych i Centrów Komputerów Dużej Mocy”. Od kilku lat utrzymuje bliskie kontakty z naszą gminą, bierze udział w corocznych konferencjach naukowych „Lepsza edukacja” współorganizowanych przez Gminę Września i Samorządową Szkołę Podstawową nr 6 we Wrześni. Jej dyrektor – Dariusz Andrzejewski został przedstawicielem strony wrzesińskiej odpowiedzialnym za realizację właśnie podpisanej umowy.Jakie korzyści wynikają z zawartej umowy? PCSS zobowiązuje się do udostępnienia nieodpłatnie wybranych usług w ramach Krajowej Sieci Naukowej PIONIER w przyszłym roku szkolnym, dzięki czemu szkoły wrzesińskie wezmą udział w pilotażowym programie wg wybranych scenariuszy: „Twórz – działaj”, „Współpracuj – komunikuj się”, „Udostępnij i współdziel”, „Poznawaj i szukaj”. W każdej szkole biorącej udział w pilotażu przeprowadzona zostanie jedna lekcja w miesiącu z wykorzystaniem potencjału dostarczonych usług z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ