Wrzesnia

1 obrazek
27 obrazek
106 obrazek
101 obrazek
108 obrazek
31 obrazek
105 obrazek
107 obrazek
95 obrazek
96 obrazek
94 obrazek
97 obrazek
99 obrazek
100 obrazek
104 obrazek
102 obrazek
103 obrazek
2 obrazek
3 obrazek
4 obrazek
5 obrazek
Archiwum
Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności
Dodano: 03-01-2019 | Paulina Benc | wyświetleń: 222

 

Główny Urząd Statystyczny od 1992 r. co kwartał przeprowadza Badanie Aktywności
Ekonomicznej Ludności (BAEL).
Badanie realizowane jest metodą reprezentacyjną co oznacza, że uczestniczą w nim
gospodarstwa domowe zamieszkałe w wylosowanych mieszkaniach, a uzyskane od nich
informacje są uogólniane dla ludności całego kraju.
Obecnie w każdym kwartale badanie obejmuje 54,7 tysięcy mieszkań z całego obszaru Polski.
Ankieter, pracownik urzędu statystycznego, najpierw zbiera ogólne dane dot. wszystkich osób
tworzących wspólnie gospodarstwo domowe w mieszkaniu, a następnie zadaje pytania
dotyczące aktywności zawodowej osobom, które ukończyły 15 lat.
Zależy nam na wysokiej jakości uzyskanych wyników, więc Państwa zgoda na udział
w badaniu oraz udzielenie odpowiedzi na wszystkie zadawane pytania są bardzo ważne.
Mamy pełną świadomość, że bez Państwa współpracy z ankieterem realizacja badania
nie byłaby możliwa.
Mamy nadzieję, że z zainteresowaniem zapoznacie się Państwo z podstawowymi wynikami
badania BAEL przeprowadzonego w IV kwartale 2014 r.
Celem badania jest uzyskanie informacji o wielkości i strukturze zasobów pracy. W efekcie
badania zostaje ustalona liczba osób zarówno aktywnych, jak i biernych zawodowo.

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż rozpoczęła się kolejna edycja badania ankietowego Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL).


 

Na terenie gminy, w wylosowanych gospodarstwach domowych, ankieterzy statystyczni będą realizować to badanie w ciągu całego 2019 roku.  


 

Dodatkowe informacje o badaniu dostępne są na http://stat.gov.pl/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/ oraz http://poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-badania-ankietowe-styczen-2019,158,1.html  

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ