Wrzesnia

1 obrazek
21 obrazek
Archiwum
Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu
Dodano: 15-04-2014 | Jakub Goc | wyświetleń: 4765

 

Jako Beneficjent projektu pn. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” mamy przyjemność poinformować, iż nasz projekt wszedł w kolejną fazę realizacji. Po wcześniejszym opracowaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz wyłonieniu w drodze przetargu kierownika projektu w roku 2013 ogłoszono przetarg nieograniczony na inspektora nadzoru budowlanego oraz wykonawcę odpowiedzialnego za  budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych. Planowane zakończenie realizacji projektu to 30.11.2015 r.Gmina Września otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”. Projekt jest realizowany w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Wartość dofinansowania to 4 815 105,76 PLN, na co składa się płatność z budżetu środków europejskich w kwocie 4 092 839,89 PLN oraz dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych w kwocie 722 265,87 PLN. Celem projektu jest umożliwienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym. W wyznaczonych gospodarstwach domowych na terenie Gminy zainstalowane zostaną terminale komputerowe typu „Thin Client”, które za pośrednictwem sieci bezprzewodowej łączyć się będą z Internetem, umożliwiając nieodpłatne korzystanie z jego zasobów. Grupa beneficjentów ostatecznych przejdzie cykl szkoleń, dzięki którym pozna zagadnienia z zakresu obsługi terminali i korzystania z Internetu. Projekt zakłada także udostępnienie zasobów Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, które nie zostaną wytypowane do udziału w realizacji projektu.

 

DOTACJE NA INNOWACJE”

INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

 


PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ