Wrzesnia

1 obrazek
26 obrazek
106 obrazek
101 obrazek
108 obrazek
31 obrazek
105 obrazek
107 obrazek
95 obrazek
96 obrazek
94 obrazek
97 obrazek
99 obrazek
100 obrazek
104 obrazek
102 obrazek
103 obrazek
2 obrazek
3 obrazek
4 obrazek
5 obrazek
Archiwum
Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu
Dodano: 15-04-2014 | Jakub Goc | wyświetleń: 4570

 

Jako Beneficjent projektu pn. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” mamy przyjemność poinformować, iż nasz projekt wszedł w kolejną fazę realizacji. Po wcześniejszym opracowaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz wyłonieniu w drodze przetargu kierownika projektu w roku 2013 ogłoszono przetarg nieograniczony na inspektora nadzoru budowlanego oraz wykonawcę odpowiedzialnego za  budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych. Planowane zakończenie realizacji projektu to 30.11.2015 r.Gmina Września otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”. Projekt jest realizowany w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Wartość dofinansowania to 4 815 105,76 PLN, na co składa się płatność z budżetu środków europejskich w kwocie 4 092 839,89 PLN oraz dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych w kwocie 722 265,87 PLN. Celem projektu jest umożliwienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym. W wyznaczonych gospodarstwach domowych na terenie Gminy zainstalowane zostaną terminale komputerowe typu „Thin Client”, które za pośrednictwem sieci bezprzewodowej łączyć się będą z Internetem, umożliwiając nieodpłatne korzystanie z jego zasobów. Grupa beneficjentów ostatecznych przejdzie cykl szkoleń, dzięki którym pozna zagadnienia z zakresu obsługi terminali i korzystania z Internetu. Projekt zakłada także udostępnienie zasobów Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, które nie zostaną wytypowane do udziału w realizacji projektu.

 

DOTACJE NA INNOWACJE”

INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

 


PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ