Wrzesnia

1 obrazek
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
50 obrazek
16 obrazek
Archiwum
Miejscowy plan dla terenu Kawęczyna, Marzenina i Gulczewa wniesiony przez burmistrza poparli wszyscy radni
Dodano: 13-02-2020 | Jakub Goc | wyświetleń: 61

Miejscowy plan dla terenu Kawęczyna, Marzenina i Gulczewa  wniesiony przez burmistrza poparli wszyscy radni

 

Po blisko 4 latach starań burmistrza, Rada Miejska we Września uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kawęczyn, Marzenin i Gulczewo. Uchwała została podjęta jednogłośnie przez wszystkich radnych naszej gminy i nagrodzona gromkimi brawami mieszkańców obecnych na sesji, ponieważ wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców tych miejscowości, którzy zabiegali o zablokowanie planowanej w Kawęczynie budowy fermy drobiu obawiając się dużych uciążliwości dla zdrowia i środowiska. Proces opracowania i przyjęcia tego planu miejscowego był długi 

 

i skomplikowany z wielu powodów m.in. konieczności uzgodnienia lub zaopiniowania 
jego treści przez blisko 40 różnych instytucji, a nawet przeprowadzenia dwóch procesów sądowych. Już na początkowym etapie prac wniesiono ponad 100 wniosków, odbyła się debata publiczna nad treścią planu, 
a w końcowym etapie wniesiono kilkadziesiąt kolejnych uwag 
i wniosków. Efektem tych prac było opracowanie projektu uchwały 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kawczyn, Marzenin i Gulczewo, która została wniesiona przez Burmistrza Wrześni do Rady Miejskiej. Podczas ostatniej sesji 11 lutego br. projekt został omówiony przez Burmistrza Wrześni Tomasza Kałużnego i autora planu Pana Tomasza Kuźniara. 
Głos w dyskusji zabrała 
również przedstawicielka mieszkańców Kawęczyna, Marzenina 
i Gulczewa Pani Małgorzata Nowak oraz przedstawiciel inwestora zainteresowanego budową fermy mec. Michał Michajłow. Dzięki temu radni uzyskali pełną wiedzę na temat tego projektu oraz skutków jego uchwalenia, na podstawie której mogli zdecydować 
o poparciu lub nie tego miejscowego planu. Ostatecznie uchwała została przyjęta jednogłośnie przez wszystkich radnych, którzy poparli 
w ten sposób propozycję Burmistrza Wrześni.   
   (red)

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców tych miejscowości, którzy zabiegali o zablokowanie planowanej w Kawęczynie budowy fermy drobiu obawiając się dużych uciążliwości dla zdrowia i środowiska. Proces opracowania i przyjęcia tego planu miejscowego był długi i skomplikowany z wielu powodów m.in. konieczności uzgodnienia lub zaopiniowania jego treści przez blisko 40 różnych instytucji, a nawet przeprowadzenia dwóch procesów sądowych. Już na początkowym etapie prac wniesiono ponad 100 wniosków, odbyła się debata publiczna nad treścią planu, a w końcowym etapie wniesiono kilkadziesiąt kolejnych uwag i wniosków. Efektem tych prac było opracowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kawczyn, Marzenin i Gulczewo, która została wniesiona przez Burmistrza Wrześni do Rady Miejskiej. Podczas ostatniej sesji 11 lutego br. projekt został omówiony przez Burmistrza Wrześni Tomasza Kałużnego i autora planu Pana Tomasza Kuźniara. Głos w dyskusji zabrała również przedstawicielka mieszkańców Kawęczyna, Marzenina i Gulczewa Pani Małgorzata Nowak oraz przedstawiciel inwestora zainteresowanego budową fermy mec. Michał Michajłow. Dzięki temu radni uzyskali pełną wiedzę na temat tego projektu oraz skutków jego uchwalenia, na podstawie której mogli zdecydować o poparciu lub nie tego miejscowego planu. Ostatecznie uchwała została przyjęta jednogłośnie przez wszystkich radnych, którzy poparli w ten sposób propozycję Burmistrza Wrześni.

 

Kalendarium prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

 

21 kwietnia 2016 r. spotkanie mieszkańców Kawęczyna, Marzenina i Gulczewa m. in. z udziałem z-cy Burmistrza Wrześni oraz Naczelnika Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni. Propozycja opracowania i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

22 kwietnia 2016 r.  Burmistrz Miasta i Gminy Września wyszedł z inicjatywą i złożył do Rady Miejskiej we Wrześni projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Marzenin, Gulczewo.  

30 maja 2016 r. Rada Miejska we Wrześni podjęła uchwałę Nr XVI/228/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Marzenin, Gulczewo.

11 stycznia 2017 r. opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po wcześniejszym rozpatrzeniu ponad 100 wniosków zgłoszonych przez różne uprawnione instytucje oraz mieszkańców.

16 styczeń 2017 r.  przekazanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do opinii i uzgodnień blisko 40 instytucji i urzędów.

7 lutego 2017 r. Zarząd Powiatu Wrzesińskiego odmawia uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co wstrzymuje dalsze prace.

14 lutego 2017 r. Burmistrz Wrześni składa zażalenie na postanowienie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu.

15 maja 2017 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu utrzymuje w mocy postanowienie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego.

26 czerwca 2017 r. Burmistrz Wrześni składa skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. 

9 listopada 2017 r. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, w którym przyznano rację Burmistrzowi Wrześni uchylając wcześniejsze postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz Zarządu Powiatu Wrzesińskiego.

24 października 2018 r. w związku z zaskarżeniem wyroku WSA w Poznaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Naczelny Sąd Administracyjny wydaje wyrok przyznający rację Burmistrzowi Wrześni. Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zostaje zobowiązany do uzgodnienia planu miejscowego. 

25 marca 2019 r. upłynął termin uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego. Projekt został uzgodniony przez tzw. ,,milczącą zgodę". Brak uzgodnienia ze strony Zarządu Powiatu Wrzesińskiego przedłużył procedurę o ponad 2 lata.

18 września 2019 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał decyzję wyrażającą zgodę na zmianę przeznaczenia częsci gruntów rolnych objętych projektem miejscowego planu na cele nierolnicze. 

25 października 2019 r. do 18 listopada 2019 r. wyłożenie projektu planu miejscowego do publicznego wglądu i umożliwienie składania uwag do projektu (do dnia 3 grudnia 2019 r.).

23 grudnia 2019 r. rozstrzygnięcie przez Burmistrza Wrześni uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (25 zgłoszonych uwag).

23 stycznia 2020 r. złożenie przez Burmistrza Wrześni do Rady Miejskiej we Wrześni projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Marzenin i Gulczewo.

 

11 luty 2020 r. uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Marzenin i Gulczewo przez Radę Miejską we Wrześni.

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
 |  Dodano: 21-05-2020 | Jakub Goc
grafika