Wrzesnia

1 obrazek
29 obrazek
106 obrazek
101 obrazek
108 obrazek
31 obrazek
105 obrazek
107 obrazek
95 obrazek
96 obrazek
94 obrazek
97 obrazek
99 obrazek
100 obrazek
104 obrazek
102 obrazek
103 obrazek
2 obrazek
3 obrazek
4 obrazek
5 obrazek
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Dodano: 12-11-2019 | Orzechowska | wyświetleń: 172

Ogłoszenie

o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usługw zakresie publicznego transportu zbiorowego


Na podstawie art. 7 ust. 2 Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z dnia 3 grudnia 2007 r.) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 ze. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Września ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.


1. Nazwa i adres właściwego organizatora

Gmina Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września


2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia

Bezpośrednie zawarcie umowy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 ze zm.) lub udzielenie koncesji na usługi w trybie ustawy z dnia 21 października 2016 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1528 ze zm.).


3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy

Rodzaj transportu: transport autobusowy (miejski)

Określenie sieci komunikacyjnej: publiczny transport zbiorowy na liniach użyteczności publicznej w zakresie gminnych (miejskich) przewozów pasażerskich w transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych obejmujących obszar miasta i gminy Września dla której gmina Września jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

Transport realizowany będzie na 2 liniach:

- linia A – mała pętla – kursować będzie od poniedziałku do piątku w dni robocze, szacunkowy roczny przebieg ok. 13 805,00 km,

- linia B – duża pętla – kursować będzie od poniedziałku do piątku w dni robocze, szacunkowy roczny przebieg ok. 16 390,30 km.


4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania

18 maja 2020 r.


5. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Umowa zostanie zawarta na czas określony – 42 miesiące, począwszy od 1 lipca 2020 roku.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ