Wrzesnia

1 obrazek
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
50 obrazek
28 obrazek
Archiwum
Ulga termomodernizacyjna
Dodano: 10-10-2019 | Jakub Goc | wyświetleń: 874

Ulga termomodernizacyjna

 

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy, które wprowadziły w podatku 
dochodowym od osób fizycznych nowe odliczenie tzw. ulgę termomodernizacyjną.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy, które wprowadziły w podatku dochodowym od osób fizycznych nowe odliczenie tzw. ulgę termomodernizacyjną.

 

Na czym polega?

Ulga termomodernizacyjna polega na możliwości odliczenia od podstawy podatku dochodowego w podatku PIT lub PPL oraz od przychodów w ryczałcie (PPE) kosztów poniesionych na termomodernizację nieruchomości. Łączna kwota odliczeń nie będzie mogła przekroczyć kwoty 53 tys. zł, a wszystkie wydatki będą musiały zostać udokumentowana na podstawie faktur VAT. Odliczenia należy dokonać w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Jeżeli w danym roku podatkowym kwota odliczenia nie znajdzie pokrycia w rocznym dochodzie podatnika będzie ona podlegać odliczeniu w kolejnych latach. Okres ten nie może być jednak dłuższy niż 6 lat. Termin ten należy liczyć od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

 

Komu przysługuje?

Ulga termomodernizacyjna dotyczy budynku mieszkalnego jednorodzinnego pod warunkiem, że przedsięwzięcie termomodernizacyjne w budynku zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Możliwość skorzystania z ulgi mają również osoby, które są w trakcie procesu termomodernizacji, niemniej jednak na poczet jej rozliczenia zaliczone będą jedynie wydatki poniesione po 1 stycznia 2019. 

Uwaga! Z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie. Odliczenie dotyczy budynków już wybudowanych.

 

Na co przysługuje?

Katalog wydatków uprawniających do ulgi termomodernizacyjnej określony został w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju. Ulga będzie przysługiwała m. in. na:

Materiały budowlane i urządzenia np.:

- materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia;

- węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;

- kotły gazowe kondensacyjne; 

- kotły olejowe kondensacyjne;

- stolarka okienna i drzwiowa;

- materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;

- materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

- materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;

- pompa ciepła wraz z osprzętem;

- kolektor słoneczny wraz z osprzętem.

Usługi m. in.: 

- wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;

- wykonanie analizy termograficznej budynku;

- wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;

- wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;

- docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;

- wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;

- wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

- montaż kotłów gazowych i olejowych kondensacyjnych.

 

Kiedy ulga termomodernizacyjna nie obowiązuje?

Odliczeniu w ramach ulgi nie będą podlegały wydatki w części, w jakiej zostały:

- sfinansowane lub dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;

- zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

 

Przykład

Odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej dokonuje się od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2 ustawy PIT oraz od przychodów wymienionych w art. 6 ust. 1, 1a i 1d ustawy o ryczałcie. Przykład: Pan Kowalski ma dochód roczny wynikający z zeznania podatkowego na poziomie 70 000 zł, po zastosowaniu ulgi termomodernizacyjnej (przyjmując, że wykonał prace i dokonał zakupów o maksymalnej możliwej wartości 53 000 zł brutto), podstawa opodatkowania spada do 17 000 zł. I to właśnie od tej kwoty zostanie wyliczony podatek.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Sali Obsługi Urzędu Skarbowego we Wrześni (ul. Warszawska 26).

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
 |  Dodano: 21-05-2020 | Jakub Goc
grafika